Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Aktualności

Niespodzianka na Dzień Dziecka od nauczycieli SP1

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
(Janusz Korczak)
 
Drogie Dzieci, w dniu Waszego święta przygotowaliśmy z gronem pedagogicznym dla Was niespodziankę...
 

zwrot podręczników i książek do biblioteki

UWAGA!

Prosimy zapoznać się z Procedurami i Regulaminem zwrotu podręczników i książek.

Bardzo ważne są terminy - należy ich przestrzegać.

Kliknij na obrazek, aby poznać szczegóły. 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od  1 czerwca możliwe jest ograniczone korzystanie z biblioteki szkolnej z zachowaniem  reżimu sanitarnego dla nauczycieli i uczniów, którzy mają konsultacje w szkole. Można skorzystać ze zbiorów bibliotecznych w godzinach odbywających się konsultacji.  Po wcześniejszym, przynajmniej jednodniowym,  zgłoszeniu takiej potrzeby. 
Telefonicznie 58 671 08 48 wew. 164 ( w godzinach od 8 - 14 ) lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat 11

Szanowni Rodzice i Uczniowie,


Od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje dla zgłoszonych uczniów klas 4-7. Celem ich jest wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału lub umożliwienie poprawy oceny rocznej. Konsultacje odbywać się będą od wtorku do czwartku w godzinach 13-15 na terenie szkoły. Szczegółowe dni i godziny zostaną podane Państwu indywidualnie przez wychowawcę. Na teren szkoły uczniowie wchodzą od ul. Kościelnej wejściem od szatni a wychodzą wyjściem od szatni na ul. Świętopełka. Po wejściu na teren szkoły i pomiarze temperatury uczniowie kierują się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych a po zakończeniu konsultacji niezwłocznie opuszczają budynek szkolny. W godzinach konsultacji otwarta będzie biblioteka szkolna dla potrzebujących. W razie braku możliwości przyjścia na konsultacje, rodzic powinien zawiadomić najpóźniej 2 godziny przed konsultacjami nauczyciela lub wychowawcę o nieobecności dziecka. Na konsultacje przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe zakrywając usta i nos.


Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Ewa Grzymkowska

KOMUNIKAT 10

Szanowni Rodzice,


W dniach od 1 do 5 czerwca opieka świetlicowa dla zadeklarowanych dzieci z klas 1-3 sprawowana będzie w godzinach 7.30-16.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Ewa Grzymkowska

KOMUNIKAT 9

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

W związku z możliwością ograniczonego funkcjonowania szkoły w kontakcie bezpośrednim z uczniem informuję, że procedury, oświadczenia, zgody rodziców i inna dokumentacja związana z organizacją pracy szkoły w zakresie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, w sprawie sposobu zasad organizacji i prowadzenia konsultacji dla uczniów, zasad prowadzenia zajęć specjalistycznych i funkcjonowania biblioteki umieszczone są w zakładce „Dokumenty szkoły".
Warunkiem ewentualnego uczestnictwa ucznia w wyżej wymienionych formach pracy i kontaktu jest dostarczenie podpisanych dokumentów w terminie i formach wskazanych w procedurach.
Proces dydaktyczny do dnia 7 czerwca 2020 r. prowadzony jest nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

KOMUNIKAT 8

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym podjąłem decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020r. Szkoła będzie czynna w godzinach 8.00-16.00 – w tych godzinach szkoła będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi (w miarę możliwości organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo uczniów). Proces nauczania kontynuowany będzie w formule on-line w czasie pobytu dziecka w domu.

Zgodnie z procedurą rodzice zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w danym tygodniu do środy poprzedzającej dany tydzień przez e-dziennik do wychowawcy klasy (w tytule wiadomości: Oświadczenie pobytu dziecka w szkole). Zgłoszenie nie gwarantuje miejsca w szkole do momentu potwierdzenia przez szkołę.
Dodatkowo należy wypełnić druki „ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW" oraz „OŚWIADCZENIE".
Druki umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „Dokumenty szkoły".
Po ich wypełnieniu i podpisaniu należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w tytule wiadomości „Druki zgłoszenia ucznia: imię i nazwisko, klasa". Podpisane druki można także pozostawić w szkole, w godzinach 8.00-16.00, wrzucając zaklejoną kopertę z opisem „Druki zgłoszenia ucznia: imię i nazwisko; klasa" do czarnej skrzynki znajdującej się na korytarzu przy głównych wejściu do szkoły od ul. Kościelnej 6.

Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez wychowawcę klasy, najpóźniej do piątku do godz. 18.00 poprzez e-dziennik lub inny ustalony z wychowawcą sposób.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka do lat 8, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.
Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Dokumenty szkoły". Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r. - 07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w szkole procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

WPŁATY ZA POSIŁKI - MARZEC 2020 r.

Drodzy rodzice uczniów klas I-VII,

 

Informuję, że pieniądze wpłacone w marcu 2020 r. za posiłki przechodzą na kolejny rok szkolny i będą uwzględnione przy wpłatach za obiady we wrześniu 2020 r. Obecnie nie ma możliwości dokonania zwrotów, ponieważ część pieniędzy została przeznaczona na zakup towarów spożywczych o długim terminie ważności, który został zrealizowany przed zawieszeniem zajęć szkolnych.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczniowie zmieniają szkolę, możliwy jest zwrot pieniędzy na konto. W tym celu proszę o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr konta do zwrotu oraz dane do przelewu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumia - Arkadiusz Skrzyński

ważne komunikaty

Prosimy zapoznać się z komunikatami ze strony gov.pl:

1) Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

2) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

wyniki konkursu wiedzy olimpijskiej

28.04.2020r w ramach lekcji wychowania fizycznego opublikowany został konkurs wiedzy olimpijskiej, dotyczący udziału i sukcesów polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich.
Miło nam poinformować wszystkich, że odpowiedzi na zadane pytania konkursowe przysłało 100 uczniów z klas IV – VII.

Osoby odpowiadające najlepiej na zadawane pytania w konkursie :
1. SZYMON BOGDANIS – IV A
2. MAGDALENA BODNAR – IV C
3. MARCEL MALEC – VIC                 Gratulujemy!

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAANGAŻOWANIEM UCZNIÓW W KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ – PLANOWANA JEST KOLEJNA EDYCJA W DNIU 12.05.2020 r.

Czytaj więcej...

Informacja dla Rodziców

Informacja skierowana do rodziców w sprawie nieotwarcia z dniem 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Chcielibyśmy Wam za to bardzo podziękować i jednocześnie poprosić o zrozumienie.

Rząd bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji poinformował, że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiły organom założycielskim – prowadzącym.

Szczegółowo analizując sytuację oraz warunki w rumskich – samorządowych placówkach przedszkolnych uważamy, że nie ma możliwości w chwili obecnej przywrócenia opiekuńczej działalności szkół i przedszkoli w sposób zapewniający dostateczne bezpieczeństwo. Realizacja wytycznych zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymusza na nas i dyrektorach placówek podjęcie wielu działań, a w szczególności: ograniczenia liczby dzieci, przestrzeni placówek m.in. poprzez wyodrębnienie pomieszczeń do izolacji, przygotowania i wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenia, gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Działania, mające na celu dostosowanie placówek do pracy w czasie pandemii nie powinny być wprowadzane w pośpiechu. Bardzo krótki termin na przygotowanie placówek na ich otwarcie, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek oświatowych praktycznie oznaczają brak możliwości zapewnienia opieki ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane COVID-19, a więc brak możliwości powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z dniem 6 maja br.

W najbliższym czasie będziemy podejmować działania, które będą miały na celu w sposób przemyślany i zorganizowany przygotowanie opieki dla najmłodszych dzieci rodziców, którzy tego najbardziej potrzebują. Dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne skontaktują się z Państwem w celu zbadania potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o sposobie organizacji opieki musimy najpierw mieć stuprocentową pewność, że nic nie zagraża Waszym pociechom oraz osobom, które będą ją sprawować.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego miasta po raz kolejny za wyrozumiałość, rozsądek oraz zachowanie spokoju.

Podpisano: Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi

Podpisano: Arkadiusz Skrzyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

komunikat 7

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Przed nami kolejny, miesięczny okres pracy zdalnej. W tym czasie najważniejszym zadaniem będzie usprawnienie nauczania on-line poprzez lekcje na komunikatorach. Bardzo zależało mi na ujednoliceniu pracy. Udało się zintegrować platformę Office 365 z Vulcanem (e-dziennikiem), dzięki czemu Wasza praca stanie się sprawniejsza, bezpieczniejsza i mam nadzieję... satysfakcjonująca. Narzędzie, które zostaje Wam przekazane, pozostanie z nami nawet po odwołaniu epidemii. Z możliwościami platformy będą Was zaznajamiać Wasi nauczyciele. Ten tydzień pozostawiam do ćwiczeń i uczenia się nowego narzędzia. Dlatego lekcje mogą być nadal prowadzone w obecnych komunikatorach. Od 4 maja wszyscy pracujemy już w Office 365. Zapewne niektórzy nauczyciele rozpoczną szybciej lekcje i działania w Office 365.
Drodzy uczniowie pamiętajcie, że nauka jest obowiązkiem, a zbliżający się koniec roku szkolnego i ,mam nadzieję, promocja szkolna dla każdego z Was uzależniona zwłaszcza od Waszej pracy. Dlatego systematycznie rozwiązujcie zadania, wykonujcie polecenia, odrabiajcie ćwiczenia. Wszystkie trudności zgłaszajcie wychowawcy, może uda się pokonać je wspólnie.
Życzę Wam i Waszym Rodzicom pogodnego tygodnia, dobrego samopoczucia, samych dobrych informacji i zdrowia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

KOMUNIKAT 6 - PRZEDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Informuję, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie się odbywać zdalnie.

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia 24 kwietnia br.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

Komunikat 5 - PRZEDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi.

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM

TEL. 58 671 08 48 LUB MAILOWY Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

życzenia od rady rodziców

Z okazji świąt Wielkiej Nocy Rada Rodziców pragnie złożyć Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom oraz Uczniom naszej szkoły... przede wszystkim zdrowia ...

Obyśmy w niezmienionym składzie spotkali się na zajęciach w bezpiecznym terminie. 

Życzymy cierpliwości, wyrozumiałości i mimo wszystko radości na nadchodzące święta. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam nadzieję na powrót do "normalności" której wszyscy tak bardzo pragniemy. 

Rada Rodziców

wesołego alleluja!

92337910 2120224768124038 595134406818004992 o

wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

Czytaj więcej...

listy kandydatów

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi przypomina, że paragraf 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) brzmi: „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek." Oznacza to, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, o których mowa w art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, szkoły podstawowej a także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista kandydatów przyjętych do oddziałow przedszkolnych SP1 im. J. Wybickiego w Rumi na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałow przedszkolnych SP1 im. J. Wybickiego w Rumi na rok szkolny 2020/2021

pomoc psychologiczna

Zespół psychologiczno - pedagogiczny informuje o możliwości bezpłatnego skorzystania z pomocy psychologicznej:
 
 

Komunikat nr 4

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice.

Nauka jest naszą przyszłością. Nauka poszerza nasze horyzonty. Im więcej umiemy, tym większe mamy możliwości. Im więcej umiemy, tym więcej możemy przekazać innym. Nauka przygotowuje nas do dalszego życia. Dzięki niej poznajemy świat, który nas otacza i to jak on funkcjonuje. Potrafimy też lepiej porozumieć się z ludźmi. Potrafimy również rozpoznać jakie zagrożenia na nas czyhają i jak im zapobiec.
Wspólnie będziemy się uczyć zdalnie. Aby zdalne nauczania było jasne i przejrzyste dla wszystkich grup: uczniów, rodziców, nauczycieli wprowadziliśmy umocowanie prawne realizacji zdalnego nauczania w postaci uchwały oraz zasady prowadzenia zdalnego nauczania. Oba dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „ Dokumenty szkoły".
Prosimy Was, nasi Uczniowie, prosimy Waszych Rodziców o współpracę i wyrozumiałość. Wierzymy, że w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia nauczymy się o wiele więcej - odkryjemy na nowo wartość zwykłego "bycia razem", wyzwolimy w sobie pokłady empatii, pomyślimy o tym, co rzeczywiście w życiu najważniejsze. Być może stęsknimy się za sobą...
Drodzy Rodzice, bądźcie roztropnymi towarzyszami Waszych Dzieci.
Niech Wasze dobre emocje wypełnią atmosferę domu rodzinnego.

Życzymy Wam wszystkim zdrowia i siły ducha w oczekiwaniu na lepszy czas.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi

Podkategorie

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)