Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Archiwum: Comenius - Morze (Wizyty)

WIZYTA ROBOCZA NA SYCYLII

W marcu 2013 r. p.Alicja Bruska, p.Alicja Orlicka, p.Małgorzata Kowalewska uczestniczyły w spotkaniu roboczym w szkole włoskiej „Dante Alighieri". Uczniowie zaprezentowali piosenki o tematyce morskiej, murale oraz tradycje Sycylii. Nauczyciele z krajów uczestniczących w projekcie przedstawili pracę swoich szkół nad tematyką obejmującą tym razem narodowe sporty ,tradycyjne gry i zabawy. Wiosną w naszej szkole gości maskotka hiszpańska Enidras.

WIZYTA ROBOCZA W HAMBURGU

W dniach 17 -21 X 2012 delegacja nauczycieli (p.Małgorzata Kowalewska, p.Żaneta Knurek, p.Monika Jastrzębska, p. Bożena Skwara) uczestniczyła w kolejnym spotkaniu nauczycieli ze szkół realizujących projekt "Podróżujemy po morzach Europy". W trakcie wizyty dzieci niemieckie zaprezentowały historię pt "Rainbow Fish", pokazały nam swoje klasy, prace artystyczne a także zabawy. Zostały także omówione kolejne zagadnienia związane z projektem, m.in. piosenka morska, europejskie akwarium, gry i zabawy morskie. Szkoły wymieniły się materiałami dydaktycznymi oraz podzieliły doświadczeniami związanymi z pracą nad dobrymi manierami, zachowaniem ekologicznym oraz realizacją festiwalu wielokulturowego, w tym m.in. wykonaniem piosenki Panie Janie w sześciu językach.

WIZYTA ROBOCZA W HOLANDII

W marcu 2012 roku delegacja nauczycieli z naszej szkoły (p.Gabriela Maliszewska, p.Małgorzata Kowalewska, p. Joanna Ryduchowska-Wrzałek, p. Alicja Orlicka) uczestniczyła w pracach nad projektem „Travelling through the Seas of Europe" w szkole holenderskiej, CBS de Wissel. W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe działania dotyczące realizacji projektu m.in. prace plastyczne, techniczne, przepisy, legendy. Szkoła holenderska stała się niczym morze....w każdej sali mogłyśmy podziwiać prace i wystawy poświęcone tematyce morskiej. Uczestniczyłyśmy w zajęciach, w trakcie których opowiedziałyśmy o naszym kraju i szkole. Poznałyśmy także Julkę i Marcela, naszych małych rodaków uczących się w Holandii oraz posmakowałyśmy dania holenderskie przygotowane przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli. W podróży powrotnej towarzyszyła nam meduza z Hamburga. Nasza foka została w Holandii.

WIZYTA ROBOCZA WE FRANCJI

    W maju delegacja nauczycieli (pani Dyrektor Irena Kopaczewska, Małgorzata Kowalewska i Teresa Hebel) uczestniczyła w wizycie roboczej w szkole podstawowej Jean Moulin Ecole w Antibes, południowej części Francji. W trakcie spotkania koordynatorzy zaprezentowali murale wykonane przez uczniów szkoły, wiersze napisane przez dzieci w języku angielskim, podzielili się pomysłami i doświadczeniami związanymi z obchodami Dnia Unii Europejskiej. Nauczyciele przedstawili także prezentacje multimedialne dotyczące statków i okrętów poszczególnych krajów partnerskich oraz uczestniczyli w życiu szkolnym francuskiej szkoły.

WIZYTA ROBOCZA W HISZPANII

    W dniach 19-23.10.2011 delegacja naszej szkoły w składzie: Pani Dyrektor Irena Kopaczewska, Pani Wicedyrektor Gabriela Maliszewska, Małgorzata Kowalewska oraz Dorota Gibas uczestniczyła w wizycie roboczej w szkole partnerskiej w CEIP Maestro Manuel Aparcero w Hiszpanii. Podczas spotkania na terenie szkoły omówiliśmy bieżące zadania projektu m.in. blog podróżującej poprzez morza europejskie rybki Enidras, blog projektu, albumy, słowniki, prace dzieci jak również formę komunikacji między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich. Ponadto każde państwo zaprezentowało swoją szkołę, morze oraz zwierzę morskie, które wraz z Enidras będzie poznawało wody Europy. W związku z czym do marca będziemy gościli w naszej szkole maskotkę z Włoch-tuńczyka; nasza foka Kasia została w Hiszpanii. Wzięliśmy także udział w festiwalu Comenius zorganizowanym przez naszych gospodarzy oraz zostaliśmy przywitani na zamku przez lokalne władze. W trakcie wizyty zwiedziliśmy Chipiona, miasto rodzinne naszych gospodarzy oraz nadmorski rezerwat przyrody w Sanlucar. Spotkanie stało się okazją do poznania systemów edukacji w Europie, wymiany doświadczeń w pracy dydaktycznej oraz dobrą lekcją języka angielskiego.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)