Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły

  budynek1 wybierz
  budynek2
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

FESTYN 2018R.

12 maja godz.12:00-15:00

Sponsorzy

PODRĘCZNIKI
REKRUTACJA 2018/2019
ULICE W OBWODZIE SP1
PRZEDSZKOLE
SUPER PRZEDSZKOLAKI
"POCIĄG DO EDUKACJI"
REFORMA EDUKACJI
RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński
godziny przyjęć:
  wtorek 7:30 - 9:00             (Kościelna 6)
czwartek 14:30 - 16:30 (Rodziewiczówny 10)

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15  
2)  8:25 - 9:10  
 3)  9:20 - 10:05  
  4)  10:15 - 11:00  
  5)  11:10 - 11:55  
  6)  12:15 - 13:00  
  7)  13:15 - 14:00  
  8)  14:05 - 14:50  
  9)  15:00 - 15:45  
10)  15:55 - 16:40  

​ 

Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
WYWIADY NA 100-lecie

           Obejrzyj

KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Archiwum: Comenius - 2005-2008

SPRAWOZDANIE 2005 - 2008

Szkoła Podstawowa nr1 im. Józefa Wybickiego w Rumi w latach 2005-2008 uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu pt. „ Eko- szkoła jako podstawowy filar edukacji europejskiej XXI wieku”. Współpraca odbywała się pomiędzy pięcioma europejskimi szkołami z następujących państw: Hiszpania (Granada), Grecja (Heraklion), Turcja (Izmir), Dania (Aalborg), Szkocja (Edynburg) oraz Polska (Rumia). W każdej ze szkół omawiane były problemy związane z ochroną środowiska, podkreślając właściwy stosunek ludzi do różnych form życia jak i zasobów naturalnych. Do najważniejszych działań projektowych należało:

  • Wykonanie drzewa Comeniusa
  • Skatalogowanie i opisanie gatunków drzew rosnących w poszczególnych krajach
  • Wykonanie olbrzymiego plakatu i albumu dotyczącego drzew oraz roślin chronionych, zagrożonych wyginięciem, które występują w strefach klimatycznych partycypujących krajów
  • Opracowanie mini-słownika, zawierającego podstawowe terminy, związane z edukacją przyrodniczą oraz podstawowe powitania w każdym z języków krajów biorących udział w projekcie
  •  Stworzenie dokumentu zawierającego reguły dobrego proekologicznego zachowania wypracowane poprzez poszczególne szkoły
  • Organizowanie konkursu poezji angielskiej o tematyce przyrodniczej
  • Obchodzenie Dnia Europy
  • Organizowanie wyjazdów do oczyszczalni ścieków w najbliższej okolicy szkół
  • Organizowanie wizyt partnerskich w poszczególnych szkołach (2 razy w roku szkolnym), gdzie zaznajamiano się z kulturą, historią i walorami przyrodniczo-geograficznymi poszczególnych państw

Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy w/w państwami uczniowie i nauczyciele naszej szkoły poznali specyfikę pracy z dziećmi w innych szkołach europejskich, a jednocześnie poszerzyli swą znajomość języka angielskiego. Realizowanie poszczególnych zadań projektowych wpłynęło na poznanie problematyki ochrony środowiska, historii, kultury i religii krajów partnerskich. Chociaż projekt zakończył swe oficjalne działania, kontakty osobiste pomiędzy nauczycielami współpracujących szkół trwają do dnia dzisiejszego.

Pod względem merytorycznym całokształt prac projektowych został oceniony przez Narodową Agencję wyróżniająco.

Niektóre z działań projektowych zostały zobrazowane na stronie:www.gug-skole.dk/comenius

Krótka relacja Telewizji TTM po wizycie w naszej szkole: http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2006-05-10,11

 

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)