Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły

  budynek1 wybierz
  budynek2
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

PODRĘCZNIKI
PRZEDSZKOLE
SUPER PRZEDSZKOLAKI
"POCIĄG DO EDUKACJI"
REFORMA EDUKACJI
RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński
godziny przyjęć:
  wtorek 7:30 - 9:00             (Kościelna 6)
czwartek 14:30 - 16:30 (Rodziewiczówny 10)

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15  
2)  8:25 - 9:10  
 3)  9:20 - 10:05  
  4)  10:15 - 11:00  
  5)  11:10 - 11:55  
  6)  12:15 - 13:00  
  7)  13:15 - 14:00  
  8)  14:05 - 14:50  
  9)  15:00 - 15:45  
10)  15:55 - 16:40  

​ 

ULICE W OBWODZIE SP1
Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
WYWIADY NA 100-lecie

           Obejrzyj

KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Biblioteka - Aktualności

Festiwal Literatury dla Dzieci 2017

31 maja nauczyciele – bibliotekarze uczestniczyli w konferencji „Nowocześnie o starociach. O tym, co kryje historia polskiej literatury dla dzieci i młodzieży”. Spotkanie odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku, w ramach IV edycji ogólnopolskiego Festiwalu Literatury dla Dzieci. Prelegenci: dr M. Cackowska, dr M. Pomirska i dr K. Felberg-Sendecka przybliżyły nam historię polskiej książki obrazkowej, odkurzyły arcydzieła lat 60-tych oraz zaprezentowały najbardziej charakterystyczne bohaterki w dziecięcej literaturze polskiej. 

ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE

Kto pragnie znaleźć klucz do serca dziecka

powinien sięgnąć po bajki...

12 maja 2017 r. w naszej bibliotece kolejny raz gościliśmy dzieci z przedszkola „Bajkowa Kraina". Tym razem przedszkolaki wysłuchały bajki terapeutycznej pt. Smok Lubomił i tajemnice złości", która pozwoliła im utożsamić się z bohaterami i wraz z nimi przeżywać emocje. Rozmawialiśmy o tym, jak oswoić złość i co robić, kiedy się ona pojawia. Zajęciom towarzyszyła twórczość plastyczna. Powstały fantastyczne rysunki przedstawiające złość.

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE

30 marca i 7 kwietnia 2017 r. naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola „Bajkowa Kraina". Utworzyły wesoły pociąg krążąc między bibliotecznymi regałami. Następnie wysłuchały bajeczek i obejrzały krótkie filmiki animowane „Bolek i Lolek" oraz „Reksio" w naszym „kinie bibliotecznym".

Spotkanie odbywało się w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze. Dla wielu przedszkolaków była to pierwsza wizyta w „domu książeki". Dzieci obiecały, że niedługo znów nas odwiedzą.

EDUKACYJNA ROLA KSIĄŻKI

O edukacyjnej roli książki na sesji metodycznej w Gdańsku.

8 marca 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku miała miejsce XIV sesja metodyczna pod tytułem „Nauczyciel przewodnikiem ucznia po świecie wartości”. Jej celem było propagowanie działań, podkreślających rangę kształtowania postaw oraz  wartości w procesie wychowania.

Pierwszym prelegentem była Marzena Jasińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wystąpienie nosiło tytuł „Budowanie rodzinnego  klimatu więzi i miłości  jako fundamentu  wartości”. Uczestnicy sesji usłyszeli, że podstawą przygotowania dziecka do dorosłego życia jest bezwarunkowa miłość rodziców. W dobie współczesnej dzieci doznają coraz mniej miłości od najbliższych. Brak czasu to brak miłościDzisiaj  dziecko często traktowane jest jak projekt do wykonania. Obecnie jest ono przeciążone obowiązkami, znajduje się pod olbrzymią presją. Prelegentka przypomniała podstawowe powinności rodzica wobec dziecka, akcentując, że ma ono bezwarunkowe prawo być kochane. Tylko dziecko objęte pełną opieką materialną oraz duchową przeniesie właściwe wartości w dorosłe życie.

Kolejnym prelegentem był ks. dr Maciej Kwiecień, dyrektor Radia Plus, wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego, który wygłosił wykład pt.”Czy szacunek jest towarem deficytowym? O budowaniu prawdziwych i trwałych relacji”. Mówił o znaczeniu słowa szacunek, wywodząc je od szacować, co znaczy  wartościować, wyceniać. Szacunkiem jest docenianie własnej osoby, a także innych ludzi. Wyrazem szacunku są m.in.: uczciwość, prawdomówność, odpowiedzialność, dawanie wsparcia emocjonalnego, ofiarowanie komuś swojego czasu, dobrze wykonana praca na rzecz innych (dobra robota wg prof. T. Kotarbińskiego). Nie potrafi okazać szacunku ktoś, kto nie szanuje samego siebie. Toteż nauczyciel powinien cenić swój czas oraz swoją pracę, ucząc w ten sposób szacunku wychowanków. 

Przejawem poszanowania innych jest włożenie własnego kapitału w wykonaną pracę, staranność widoczna w jej  wykonaniu. Ponadto: docenienie wkładu pracy innych (w pracy zespołowej), otwartość intelektualna, która wyraża się  w zadawaniu pytań. Brak szacunku dla pracy innych sprawia, że są oni traktowani instrumentalnie. Wykład zakończyły myśli: „Nie będzie trwałych relacji bez szacunku” oraz ”Szanujmy innych bez względu na ich wiek”.

Jolanta Zawadzka –Giza, nauczyciel Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni podzieliła się doświadczeniem w organizowaniu wolontariatu wśród młodzieży. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Bądź Wielki – Wolontariat ZSGH”.  Młodzież szkolna odnajduje siebie, biorąc udział we wspólnych akcjach. Ich ideą jest niesienie pomocy, czynienie dobra. Gdyńscy uczniowie od dawna wspierają swoją  działalnością  hospicjum, kwestują w sklepach, organizują kiermasze, są honorowymi dawcami krwi, propagują transplantację narządów, organizują Dzień Dziecka… Ich opiekun, pani Zawadzka –Giza, włącza się we wszystkie akcje, służąc radą, pracując z młodymi, dając przykład  szlachetnego postępowania. Uczy, że otwarcie się na potrzeby innych jest wyrazem szacunku.

Elżbieta Pałasz, autorka książek dla dzieci, redaktor wydawnictwa ADAMADA w Gdańsku w wystąpieniu zatytułowanym „Wartościowe czy ciekawe? Kilka uwag na temat polskich książek dla dzieci” opowiedziała o tym, jak ważne jest wydawanie wartościowych książek dla najmłodszych. Polskie książki nie otrzymują wsparcia w postaci dotacji rządowych. Ich wydawanie wiąże się z ryzykiem, że się nie sprzedadzą. Polacy mało  czytają, a nabywając literaturę dla dzieci, wybierają stereotypy (Brzechwa, Tuwim, Chotomska…). Wydawanie polskich książek jest  drogie dla wydawcy mimo niskich honorariów autorskich.

Redaktor zaprezentowała tytuły kilku ciekawych pozycji, wspominając o tym, że polska współczesna literatura dziecięca jest ceniona w Europie. Musi spełniać wysokie standardy -  ciekawej szacie graficznej powinna towarzyszyć bogata treść, gdyż poprzez nią  tworzony jest świat wartości dziecka. Ważne jest to, że polskie książki budują poczucie tożsamości najmłodszych Polaków. Adresowanie do małych  czytelników książek bogatych w treść i formę, wydawanych z wielką starannością, jest na pewno wyrazem szacunku. Wszak książki są przewodnikiem dziecka po świecie wartości.

Szczegółowe informacje  o zagadnieniach przedstawionych na sesji znajdują się na stronie głównej szkoły AKTUALNOŚCI.

W sesji uczestniczyły Anna Korzeniewska i Longina Wojciechowska – Klecha.

Longina Wojciechowska – Klecha

XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

15 lutego 2017 r. o godzinie 9.00 odbył się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza w Rumi XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem - Poezja jednego autora - Wanda Chotomska. W konkursie wzięło udział czternaścioro uczestników z rumskich i redzkich szkół podstawowych. Komisja oceniała: dobór utworu, jego prezentację oraz kostium. Uczennice z naszej szkoły - Małgorzata Osiowy kl. IV c, Aurelia Skowrońska kl. IV c wykazały się ogromnym talentem aktorskim, recytatorskim i zajęły ex aequo I miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a pozostali upominki i dyplomy uczestnictwa.
Serdecznie gratulujemy!

SPOTKANIE WIGILIJNE

14 grudnia w bibliotece odbyło się świąteczne spotkanie członków Koła Przyjaciół Biblioteki.
Wszyscy, wraz z Panią Dyrektor Ireną Kopaczewską oraz nauczycielami bibliotekarzami, zasiedli przy pięknie zastawionym wigilijnym stole. Nie zabrakło zapachu gałązek choinki, opłatka, kolorowych ciast, owoców i orzechów. Spotkanie zaczęło się od wystąpienia pani dyrektor oraz pracowników biblioteki. Uczniowie usłyszeli, że książka jest kompasem , a świat jest mapą, którą trzeba umieć czytać, aby mądrze żyć: „Bądźcie mądrzy, bądźcie dobrymi ludźmi, bo świat takich potrzebuje. Niech książki będą wam przewodnikami. Żyjcie pięknie, jesteście nadzieją na lepsze jutro".
W uroczystym nastroju wszyscy złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Tradycyjnie zaśpiewano kolędy, w tym najbardziej znaną i powszechnie lubianą „Cichą noc".
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, w jakich okolicznościach, kiedy i gdzie powstała ta najpopularniejsza kolęda wszech czasów. Za rok świat będzie uroczyście obchodził dwusetną rocznicę jej prawykonania.
Spotkanie z jego niepowtarzalną atmosferą pozostanie na długo w pamięci uczestników.

SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w rumskim „Hipolicie"

16 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi im. Hipolita Roszczynialskiego
miało miejsce spotkanie bibliotekarzy. Odbyło się w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu wejherowskiego.
Gospodynie spotkania, panie Elżbieta Kałuska i Barbara Smolarek, z dumą oprowadziły gości po szkole, pokazując funkcjonalnie urządzoną bibliotekę oraz pracownie fryzjerską i gastronomiczną.
Wszystkie uczestniczki spotkania, które zapragnęły odświeżyć lub zmienić fryzurę, zasiadły
w fotelach, powierzając swoje włosy uczennicom klasy czwartej technikum.
Następnie można było uczestniczyć w pokazie carvingu (jest to sztuka rzeźbienia w owocach
i warzywach). Tym razem jednak pokazano sztukę rzeźbienia w mydle i obdarowano gości pachnącymi upominkami.
Ostatnia część spotkania była poświęcona szkoleniu. Alina Hoppe, która jest kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Wejherowie (filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku) przedstawiła koleżankom nowe pomysły, związane z aktualnymi priorytetami MEN, które można wcielić w życie i wykorzystać w pracy dydaktycznej.
Potem odbyła się ożywiona dyskusja na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który obecnie jest wdrażany ( lata 2016-2020). Jest to kolejna edycja tego programu.
Nauczyciele rozmawiali również o nowej wersji programu MOL, który jest wykorzystywany
w pracy codziennej bibliotekarza. Porównywano ją z wersją wcześniejszą, która funkcjonuje jeszcze w wielu bibliotekach.
Gospodarze spotkania zadbali o miły nastrój, a poczęstunek został przygotowany przez uczniów klasy gastronomicznej. To było naprawdę owocne spotkanie.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

„Książki szanować uroczyście przyrzekam"... spotkanie pierwszaków z Chatką Bajek

27 października br.– w Miesiącu Bibliotek Szkolnych- odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet czytelników. Biblioteka przygotowała przedstawienie pt. „Chatka Bajek", w którym udział wzięli członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Biblioteki (uczniowie klas IV -VI), wspomagani przez swoich opiekunów. Pierwszaki z zainteresowaniem śledziły pojawiające się baśniowe postacie: Kopciuszka, Jasia
i Małgosię z towarzyszącą im Babą Jagą, Królewnę Śnieżkę i jej rycerza- wybawcę, Kota w butach, Czerwonego Kapturka i wilka oraz rybaka z baśni „O rybaku i złotej rybce". Jednocześnie dzieci bacznie śledziły poczynania Jasia, który po raz pierwszy przyszedł do szkolnej biblioteki.
Chatka Bajek,bardzo kolorowa, tonęła w dźwiękach słodkiej muzyki, która stanowiła piękne tło przedstawienia. Dekoracje wykonała p. Magdalena Bielińska, zaś elementy strojów bohaterów oraz zakładki do książek przygotowały panie ze świetlicy.
Po zakończeniu krótkiego spektaklu odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych; a, b, c oraz pasowanie ich na czytelnika. Czynny udział w tej części uroczystości wzięła p. dyrektor Gabriela Maliszewska. Każde dziecko otrzymało własny identyfikator oraz zakładkę do książki.
Następnie wychowawcy klas przyprowadzili maluchy do biblioteki, w której zostały zapoznane z obowiązującym regulaminem i wypożyczono im książki. Miłym akcentem było to, że dzieci zostały obdarzone słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Życzymy częstych odwiedzin w szkolnej bibliotece!

Nauczyciele bibliotekarze

WYWIAD NA STULECIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi obchodzi w tym roku szkolnym swoje setne urodziny!!! Jeszcze przed wakacjami dwie uczennice naszej placówki – Marika Gieracz i Karolina Orkwiszewska – pod opieką p. Anny Korzeniewskiej udały się na spotkanie z jedną ze starszych absolwentek szkoły: urodzoną w 1933r. p. Agnieszką Łaga (z domu Konicz), która swoje spotkanie z nauką zaczęła w latach wojennych (od 1940r.) i której męża Henryka (rocznik 1930) oraz dzieci i wnuki także zaliczyć można do grona absolwentów SP 1 w Rumi.
Oto, czego dowiedziały się dziewczęta od swojej rozmówczyni!

CAŁA TREŚĆ WYWIADU

ZAPROSZENIE

CO?                ZAPROSZENIE


DLA KOGO?    DLA KAŻDEGO, KTO CENI KSIĄŻKI


                       DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ CZYTAĆ

                      I DLA TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE WIEDZĄ, ŻE LUBIĄ CZYTAĆ

SZKOLNA BIBLIOTEKA SERDECZNIE ZAPRASZA!

Wypożyczamy książki od 19 września i miło Was znowu powitać.

Niektórzy już tutaj byli w nowym roku szkolnym, inni dopiero się pojawią.

Czekamy na Was i zapraszamy!

Nauczyciele bibliotekarze

Ps
Tęsknimy za Wami. Do zobaczenia!
Książki

SPOTKANIE NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku


21 września br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zorganizowała seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy, które składało się z czterech części . Każda z nich dotyczyła ważnych aktualnie zagadnień i problemów związanych z pracą w szkolnej bibliotece.
W części pierwszej zatytułowanej "Kształtowanie kompetencji miękkich a czytelnictwo uczniów"

Czytaj więcej...

"Jak nie czytam, jak czytam!"

10 czerwca br. o godzinie 10.00 rozpoczęła się akcja wspólnego czytania, którą zorganizowała redakcja czasopisma „Biblioteka w Szkole". Naczelne hasło brzmiało: „Jak nie czytam, jak czytam".
W akcji wzięło udział wiele placówek oświatowych w kraju, w tym nasza szkoła.
Już przed godziną 10.00 na wielkim holu zaczęli gromadzić się wszyscy obecni o tej porze w szkole uczniowie. Towarzyszyli im nauczyciele. Każdy pojawił się z własną książką przyniesioną z domu. Były to ulubione książki.
Zapominalscy wypożyczyli egzemplarze ze szkolnej biblioteki.
Spotkanie rozpoczęło się głośnym wypowiedzeniem hasła „Jak nie czytam, jak czytam"!, po czym każdy zagłębił się w lekturze, a maluchy oglądały obrazki w kolorowych książeczkach.
Spotkaniu towarzyszyło skupienie, każdy zatopiony był w lekturze.
Poczuliśmy, że jesteśmy RAZEM, że jednoczy nas wspólny cel. Promowaliśmy modę na czytanie, która ma być odpowiedzią na zjawisko drastycznego spadku czytelnictwa - aż ponad 60% dorosłych Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki.

WYCIECZKA DO SZWAJCARII ... KASZUBSKIEJ

14 czerwca br. Miejski Dom Kultury w Rumi zorganizował dla uczestników Konkursu Wiedzy o Kaszubach wycieczkę, w której uczestniczyli uczniowie rumskich szkół podstawowych
i gimnazjów. Przewodnikiem był pan Ludwik Bach – prezes zarządu oddziału rumskiego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, który uraczył uczestników piękną kaszubszczyzną.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Marika Gieracz i Oliwia Maciaszek z klasy V d oraz Adrian Mazajło z VI d. Szlak wycieczki wiódł przez piękną ziemię kaszubską. Pierwszy przystanek był w Sianowie, znanym wszystkim Kaszubom sanktuarium Maryjnym. Wszyscy mieli okazję podziwiać piękną średniowieczną figurkę, koronowaną dwukrotnie przez papieży. To między innymi patronka uczniów – co roku przybywają tu z pielgrzymką absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z całych Kaszub.
Szlak wycieczki wiódł do miejscowości Strysza Buda, w której znajduje się Kaszubski Park Miniatur. Można tu podziwiać makiety znanych na całym świecie budowli, są to m.in. wieża Eiffla, Biały Dom, Brama Brandenburska, Statua Wolności, Akropol, zabytki Egiptu. Są także makiety znanych w Polsce świątyń, pałaców i zamków.
Następnym przystankiem były Węsiory nad Jeziorem Długim – znane z magicznych kamiennych kręgów, które pamiętają zamierzchłe czasy. To prawdopodobnie miejsce dawnych sądów plemiennych Gotów i miejsce pochówku – o czym świadczy 20 zachowanych kurhanów. Kamienne kręgi składają się z płyt o wysokości do 1,5 m; obwód największego kręgu mierzy 26m. W dobrym stanie zachowały się do dziś trzy kręgi. Przyjmuje się, że emitują one moc, energię, która działa kojąco na organizm. Ne brak i takich, którzy przypisują kręgom właściwości lecznicze.
W dalszej trasie młodzież zobaczyła z okien autokaru malownicze Jez. Raduńskie, odwiedziła Złotą Górę koło. Kartuz, skąd roztacza się piękny widok na Jez. Brodno Wielkie. Tam też znajduje się Pomnik Bohaterów Ruchu Oporu Pomorza Gdańskiego( Gryf Pomorski), którym społeczeństwo upamiętniło ich ofiarę w walce z faszystami.
Ostatnim miejscem, które odwiedzili uczestnicy wycieczki było Chmielno; obejrzeli tam żywe muzeum ceramiki, którego właścicielami jest ród Neclów. Wszyscy mogli obejrzeć regionalne wyroby: kubki, misy, świeczniki, dzbany a także śledzić proces ich wytwarzania.
Chętni mieli okazję samodzielnie stworzyć własne naczynie z gliny na kole garncarskim, oczywiście słuchając podpowiedzi dyżurnego rzemieślnika.
Uczestnicy niezapomnianej wycieczki żegnali gościnne Chmielno, spoglądając na lustro wody Jeziora Białego, skąpane w blasku słońca. Pogoda rzeczywiście dopisała, choć poprzedni deszczowy dzień nie wróżył dobrze. Tym milsza była niespodzianka.

WYSTAWA "PASJA I TWÓRCZOŚĆ"

3 czerwca br. w bibliotece można było obejrzeć rzeczy, których zbieranie lub wytwarzanie stanowi pasję ich właścicieli. Wszystkich zjednoczyło hasło" Pasja i twórczość".
Wystawa była jedną z atrakcji odbywającego się w naszej szkole festynu rodzinnego.
Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele mieli okazję zaprezentować swoje zainteresowania i pasje. Można było obejrzeć bogatą kolekcję gier planszowych, aniołów, dzwoneczków przywiezionych z różnych stron świata, makiet budynków, portów morskich, modeli rożnych pojazdów wykonanych z klocków Lego, oryginalnych świec, ozdób wykonanych techniką decoupage'u, pluszowych maskotek, obrazków poświęconych jednemu tematowi, muszli przywiezionych z plaż leżących w różnych miejscach globu.
Były też wytwory ludzkich rąk – nowoczesna biżuteria, malowane obrazki, ręcznie wykonane ozdoby, torby uszyte z filcu, piękne szmaciane lalki... Reprezentantką rodziców była pani Magdalena Jakś, właścicielka pracowni „NieRówno" która w zacisznym kąciku za regałami pełnymi książek wyczarowywała na oczach widzów lalki z gałganków i szmaciane serduszka, które znalazły nabywców.
Oryginalnym hobby wykazał się jeden z uczniów, który skonstruował przyrząd do mierzenia wilgotności ziemi w doniczkach pełnych kwiatów – to urządzenie pozwala ocenić, czy roślina jest odpowiednio nawilżona.
Największym zainteresowanie dzieci i dorosłych cieszyły się żywe „eksponaty", czyli dwie jaszczurki oraz pająk ptasznik. O ile jaszczureczki wykazywały zainteresowanie otoczeniem
i można je było dotknąć, o tyle pająk był ściśle strzeżony i zamknięty w specjalnym pojemniku.
Opuszczając wystawę, każdy uczeń mógł zagłosować na eksponat, który go najbardziej zainteresował. Po przeliczeniu głosów okazało się ,że bezapelacyjnie zwyciężyły zwierzątka.
Ich właściciel obiecał pojawić się za rok z większą ilością oryginalnych podopiecznych.
Do zobaczenia za rok!

FESTIWAL LITERATURY DLA DZIECI

11 maja br. nauczyciele bibliotekarze z naszej szkoły uczestniczyli w konferencji pt."Lektury pogłębione: o typografii, sztuce i doborze tytułów" zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku. Konferencja ta odbyła się w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci.

Jest to największy festiwal w Europie, który jest poświęcony wyłącznie literaturze dla młodych czytelników. Odbywa się w kilku dużych miastach Polski w maju i czerwcu, a składają się na niego różne wydarzenia, w tym artystyczne. W Gdańsku miała miejsce trzecia edycja tego festiwalu.
Tegoroczny motyw przewodni to podróże w czasie i przestrzeni.

Na spotkanie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku zaproszono kilku prelegentów. Byli to:
Oscar Brenifier, wybitny francuski filozof, który poprowadził rozmowę skupioną wokół tematów napisanych przez siebie książek, poświęconych dzieciom: "Życie, co to takiego" oraz „Sztuka, co to takiego." Przekonywał słuchaczy, że prawdziwy dialog między nauczycielem
i uczniem to taki, który może sprawić, że dziecko – zamiast odpowiadać schematycznie - zacznie myśleć. Wtedy nie toczą się równolegle dwa monologi. "Myśl o tym, jak myśli dziecko" – to istota rozważań;
Szymon Kloska poprowadził zajęcia zatytułowane „Lekturowe asocjacje czyli o trudnej sztuce wyboru". Razem z uczestnikami spotkania rozważał, co zrobić, aby zachęcić dzieci do czytania, jakie książki podsuwać czytelnikom oraz jakie zastosować kryteria, proponując konkretny tytuł;
Anna Kaszuba – Dębska poprowadziła warsztaty typograficzne, mające na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez zabawy plastyczne w przestrzeni liter.
Konferencja była rzuceniem wyzwania spadkowi czytelnictwa. Organizatorzy chcieli przypomnieć, jak pozyskać i wychować nowe pokolenia czytelników oraz w jaki sposób kształtować i pielęgnować prawidłowe nawyki tych, których już do czytania namawiać nie trzeba. Zachęcali, aby inspirować uczniów do sięgania po kolejne tytuły i nowych autorów.
Festiwal Literatury dla Dzieci pomaga budować mosty i łączyć pokolenia.
Longina Wojciechowska-Klecha

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

8-15 maja to tydzień bibliotek, którego celem jest podkreślenie roli
czytania i bibliotek oraz zwiększenia prestiżu zawodu
bibliotekarza. Dzieci ze swietlicy były  więc w bibliotece - wysłuchaliśmy tekstu bajki
pt." NARCYZ". Po obejrzeniu kwiatów zabraliśmy się do ich
wykonania. Najpiękniejsze wręczyliśmy PANIOM BIBLIOTEKARKOM w
podziękowaniu za ich pracę.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

23 kwietnia od 1996 roku obchodzony jest na całym świecie jako Dzień Książki i Praw Autorskich.Jest to data symboliczna. 23 kwietnia urodzili się lub odeszli znani pisarze (m.in. Cervantes, Shakespeare, Nabokov, Vallejo). Dzień ten – na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców – został ustanowiony przez UNESCO Dniem Książki i Praw Autorskich. Dzień ten wiąże się również z katalońskim obyczajem. Każdy mieszkaniec Katalonii w dniu św. Jerzego – patrona tego regionu – obdarowywał swoich bliskich książkami i różami.

Również w naszej szkole - tradycyjnie już - uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji klasa I G wraz z wychowawczynią zorganizowali specjalny program artystyczno-edukacyjny. Pani Ania Korzeniewska jako specjalista zabrała oraz wprowadziła nas w krótką historię książki.

Uczniowie klas I, II, III dowiedzieli się jaka jest droga książki od wydawcy do czytelnika. Nie zabrakło także łamigłówek, rebusów, układanek., które przygotowała wychowawczyni klasy IF Joanna Klim. Uczniowie mogli także wykazać się znajomością przeczytanych książek, a w szczególności ,,Baśni" Andersena. Za poprawne odpowiedzi każde dziecko otrzymywało zakładki do książek. Odbyła się również „PARADA BAJKOWYCH POSTACI". Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, a uczniowie wykazali się ogromną znajomością bajek i lektur.
Na koniec głos zabrała pani dyrektor Irena Kopaczewska dziękując wszystkim za udział w tej szlachetnej akcji, oraz dzieląc się wspomnieniami i upodobaniami czytelniczymi ze swych lat szkolnych.

 Jak powiedziała Wisława Szymborska ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła", więc i my zachęcamy: czytajmy swoim najmłodszym a także sobie, bawiąc się przy tym świetnie.

Organizatorki:
A.Korzeniwska
M.Purol
J.Klim

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,

kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."

 

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to zostało ustanowione w 1967 roku i od tamtej pory co roku odbywa się w innym państwie. Polska była organizatorem w 1979 roku. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

Z tej okazji dzięki wspólnym działaniom biblioteki i świetlicy powstały piękne zakładki do książek, które wykonały dzieci w świetlicy. W poniedziałek nasi podopieczni rozdawali je rodzicom. Dołączyliśmy do nich wskazówki, mówiące o tym, jak zachęcać dzieci do czytania książek.

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

Realizacja programu „Książki naszych marzeń" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi szkoły, które pozyskały środki na realizację programu MEN „Książki naszych marzeń", zostały zobowiązane do spełnienia kilku wymogów. W oparciu o nie powstała poniższa koncepcja realizacji programu.

1. Podjęcie przez szkoły współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:

a) konsultowanie planowanych zakupów książek
 - spotkania z uczniami w bibliotece szkolnej , rozmowa na temat programu MEN „Książki naszych marzeń"
 - stworzenie listy książek - po rozmowach z uczniami
- i skonsultowanie jej z bibliotekarzem Miejskiej Biblioteki Publicznej, połączone z przeglądem księgozbioru dokonanie wyboru księgarni/hurtowni w celu wyłonienia najbardziej korzystnej oferty zakupu książek
b) wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo
 - zapoznanie z ofertą imprez czytelniczych organizowanych przez MBP Stacja Kultura
 - wymianę informacji o imprezach związanych z czytelnictwem w szkole i poza szkołą
 - wizyty uczniów wraz z wychowawcami i bibliotekarzami w MBP Stacja Kultura: udział w spotkaniach autorskich (z Ewą Chotomską ,Tomaszem Nowaczykiem).

Czytaj więcej...

21 MARCA -ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

„Prawdziwy poeta nie jest poetą, jest poezją"

Biblioteka szkolna uczciła Światowy Dzień Poezji, przygotowując gazetkę tematyczną, która informuje uczniów o tym święcie, ustanowionym przez UNESCO
i obchodzonym od 1999 roku. Ma ono na celu promowanie pisania wierszy, ich publikowanie oraz czytanie.
Poezja nie jest popularna, niewielu dorosłych sięga po tomik wierszy. Wchodzenie w krąg liryki należy zacząć wcześnie, gdy dziecko jeszcze jest otwarte na rym i rytm. Należy wykorzystać naturalną ciekawość dziecka, przecież pierwsze książeczki, które poznaje, to rymowanki. Warto kontynuować to zainteresowanie, stopniowo wprowadzając je w świat wielkiej poezji.
Wszak poezja – jak mówili starożytni – jest drugą twarzą duszy. Kształtuje estetykę, wrażliwość, otwiera na świat, na ludzi.
Poezja nie musi odstraszać dziwnością, to nie zaklęty krąg, który przekroczyć mogą tylko osoby wtajemniczone. Wcale nie musi tak być, pod warunkiem, że właściwa edukacja zostanie wcześnie rozpoczęta.

„Moja poezja to są zwykłe dziwy,
to kraj, gdzie w lecie
stary kot usnął pod lufcikiem krzywym
na parapecie".
/ K.I. Gałczyński/

21 marca to również pierwszy dzień wiosny,

wyczekiwany niecierpliwie zwłaszcza przez najmłodszych.
W odpowiedzi na pytania: Czym jest wiosna? , Z czym się kojarzy ?- uczniowie oraz pracownicy szkoły udzielili interesujących odpowiedzi, np. „Wiosna to zdrowie", „Wiosna pachnie", „Wiosną niebo jaśnieje", „Wiosna to kolorowe motyle", „Wiosną rodzi się życie", „Wiosna chce się żyć""...
Te odpowiedzi zostały przeniesione na płatki kolorowych kwiatów, wykonanych
z bibułki i teraz zdobią okna naszej biblioteki. Przyciągają wzrok, cieszą kolorami.
We wnętrzu zrobiło się ciepło, wiosennie, choć na dworze jeszcze wieje chłodem.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)