Patron szkoły     Historia szkoły     Kadra szkoły     Kontakt
REKRUTACJA 2014/2015

Rekrutacja do oddziału 0

Rekrutacja do klasy I

60 LAT MIASTA RUMIA

Rumia_60_-_mniejszy_rozmiar_pliku_-_np._do_internetu

kliknij

PREZENTACJA SZKOŁY

Obraz1

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

edziennik

RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
PODRĘCZNIKI

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.
Na skróty
Kalendarium
Lata 20-ste
Lata 30-ste
Lata 40-ste, 50-te
Lata 60-te
Lata 70-te
Lata 80-te
Lata 90-te
Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

Świetlica szkolna
Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
11:20 - 13:30
Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
        7:00 - 16:00
            piątek
        7:00 - 15:30

W wakacje 8:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15
2)  8:25 - 9:10
 3)  9:20 - 10:05
  4)  10:15 - 11:00
  5)  11:10 - 11:55
  6)  12:10 - 12:55
  7)  13:10 - 13:55
  8)  14:05 - 14:50
  9)  15:00 - 15:45
10)  15:55 - 16:40
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

OFERTA NA WAKACJE 2014

 
Historia szkoły
Lata osiemdziesiąte
Rok szkolny 1980/1981 rozpoczął się z opóźnieniem ze względu na strajki, jakie ogarnęły niemal wszystkie zakłady Trójmiasta i Polski. W ich wyniku powstały także w naszej szkole niezależne związki zawodowe "Solidarność". Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora. Dotychczasowy dyrektor, Wojciech Sikorski, został powołany na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Rumi. Od dnia 15 października 1980 roku funkcję tę sprawował Apolinary Bittner, długoletni działacz państwowy i oświatowy, przez ostatnie pięć lat naczelnik miasta Rumia. W czasie kadencji nowego dyrektora rozmachu nabiera praca szkolnej drużyny ZHP.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku spowodowało zawieszenie zajęć szkolnych od 14 grudnia do 3 stycznia 1982 roku. Dyrektorzy i nauczyciele pełnili w tym czasie dyżury. Pogłębiły się trudności w zaopatrzeniu rynku w artykuły żywnościowe. Do szkoły dotarło ponad 80 paczek ze słodyczami od dzieci z Bułgarii. Wszystkie komisyjnie podzielono w śród ogółu uczniów.

W czasie obowiązywania stanu wojennego wszyscy nauczyciele musieli przejść tzw. weryfikacje, a szkoła była często kontrolowana przez inspektorów oświaty i wychowania, wizytatorów i przedstawicieli Wojewódzkiej Inspekcji Szkolnej pod kątem realizacji treści ideowo - wychowawczych.

Postawa naszego dyrektora, zawsze stojącego po stronie pracowników, doprowadziła do prawdziwej, niespotykanej i spontanicznej konsolidacji grona pedagogicznego.

Zgodnie z obowiązującymi w czasie stanu wojennego i później wytycznymi, szkoła nawiązała ścisłe kontakty z jednostką wojskową w Dębogórzu i przedstawicielami ZBoWiD.

W połowie lat osiemdziesiątych palącym problemem stała się rozbudowa szkoły i remont sali gimnastycznej. Bieżących remontów wymagały także pomieszczenia dydaktyczne i korytarze. W listopadzie 1985 roku rozpoczął się długo oczekiwany remont sali gimnastycznej, połączony z rozbudową tzw. "nowej szkoły". Prace ukończono dopiero w lutym 1988 roku.

W tymże samym roku powstał opracowany przez uczniów i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną regulamin szkoły.

Rok szkolny 1984/1985 to okres, kiedy funkcję dyrektora sprawowała długoletnia wicedyrektor - Czesława Lewendowska. Jej zastępcą została późniejsza dyrektorka - Genowefa Krzywkowska. W następnym roku szkolnym stanowisko wicedyrektora objął Adam Fiertek, który sprawował tę funkcję przez dwa lata.źródło: "Historia i teraźniejszość Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi im. Józefa Wybickiego"
autor: Gabriela Schwartz