Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Historia szkoły

Lata trzydzieste

Na początku roku szkolnego 1930/1931 przeniesiono dotychczasowego kierownika Hilarego Jarzębińskiego pracy w powiecie działdowskim, powołując jednocześnie z dniem 16 października na to stanowisko Alfonsa Murawskiego. W chwili przejęcia stan szkoły przedstawiał się następująco: grono pedagogiczne liczyło siedmiu nauczycieli i tyleż oddziałów, z tym że uczniowie klasy pierwszej uczęszczali do dwóch równoległych klas; zapisanych było 272 uczniów, w tym 132 dziewczynki.
Grono pedagogiczne

Nowy kierownik dbał nie tylko o edukację młodzieży, ale także dorosłych organizując kursy wieczorowe, na których wykładano język polski, rachunki, geografię i śpiew. Staraniem nowego kierownika starsi uczniowie i chętni mieszkańcy Rumi mieli możliwość obejrzenia 8 lutego 1931 roku "obrazów filmowych" w jednej z sal szkolnych. Tłumnie przybyła publiczność podziwiała krótkie filmy o powstaniu styczniowym, Watykanie i na zakończenie o walce z alkoholizmem.

Tego typu działalność na rzecz środowiska przewija się przez cały okres kadencji kierownika Murawskiego. Niestrudzenie organizuje festyny "kulturalno-sportowe" z okazji świąt narodowych, w tym najuroczystszy 3V, zabawy połączone najczęściej ze zbiórką pieniędzy na rzecz szkoły, szkolenia i kursy dla rodziców, akademie okolicznościowe, np. z okazji imienin marszałka Piłsudskiego, a także Gwiazdki szkolne, w czasie których wszystkie dzieci otrzymywały drobne, słodkie upominki, a najbiedniejsi specjalne paczki z żywnością i odzieżą.

Wiosną klasy udawały się na wycieczki po najbliższej okolicy, połączone z wykładami historii i geografii. W czasie takiej wycieczki w 1932 roku odkryto nawet pięć grobów skrzynkowych.

Wobec rozwoju i rozbudowy Gdyni liczba uczniów szybko rosła. We wrześniu Rada Szkoły uchwaliła jednogłośnie budowę nowej szkoły o 14 salach lekcyjnych i wystąpiła do Inspektora Szkolnego o przydział odpowiednich funduszów. Własnym sumptem przeprowadziła natomiast podłączenie klas i mieszkań nauczycielskich do nowej sieci elektrycznej, a także zakup ławek dla uczniów. Z inicjatywy kierownika grono pedagogiczne opodatkowało się w wysokość 2 zł. Na zakup zegara szkolnego, co przyczynić się miało do "ujednolicenia czasu i punktualności". W czasie kryzysu gospodarczego kierownik Murawski i proboszcz Kirstein powołali do życia Komitet Parafialny, którego celem stała się pomoc bezrobotnym i głodującym mieszkańcom Rumi. Przy straży pożarnej wybudowano specjalną kuchnię, w której od 20 stycznia 1932 roku wydawano obiady i chleb dla około 900 osób, a dla niemowląt mleko i bułki. Rozdzielano również węgiel przyznany przez Komitet Pomocy Bezrobotnym.

W latach trzydziestych rozpoczęto przeprowadzanie badań okresowych wśród uczniów. Niestety stan zdrowia wielu dzieci był bardzo zły. Stwierdzono "wysoki procent dzieci o powiększonych gruczołach i chorowitych". Było to zapewne skutkiem kryzysu i powszechnego bezrobocia. Z tych powodów wielu ludzi przybywało do Rumi licząc na zatrudnienie w Gdyni. Bardzo szybko rosła liczba uczniów szkoły - w roku szkolnym 1932/1933 było ich 495. W takiej sytuacji Rada Szkolna wynajęła dodatkowo trzy izby z przeznaczeniem na klasy. Liczba oddziałów wzrosła do jedenastu. Taki stan utrzymał się do wybuchu II wojny światowej.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)