Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Historia szkoły

XXI w.

26 kwietnia 2002 roku zorganizowano zjazd absolwentów, który połączono z rocznicą 85-lecia istnienia szkoły. Wzięli w nim udział absolwenci, obecni i byli nauczyciele, władze miasta oraz reprezentanci młodzieży uczącej się aktualnie w naszej placówce oświatowej. Trzy, a nawet cztery pokolenia uczniów  z poszczególnych rodzin nie były rzadkością.    

W roku szkolnym 2007/2008 dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Irena Kopaczewska. Zastąpiła w tej funkcji panią mgr Ewę Paczoska, która odeszła na emeryturę. Funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Gabrieli Maliszewskiej.   Rok 2009 przynosi kolejne zmiany. Drugim wicedyrektorem zostaje pani mgr Alicja Bruska, zastępując w tej funkcji panią mgr Teresę Hebel, która dane stanowisko zajmowała od 1991  roku.    

W szkole prężnie działa również Samorząd Uczniowski, który współtworzy życie „jedynki” i jest inicjatorem wielu imprez, a przede wszystkim cieszących się wielkim  powodzeniem  dyskotek.

Nauczyciele historii organizują  tzw. „żywe lekcje”, na których rycerze z Bractwa Rycerskiego Zamku w Gniewie zapoznają uczniów z ubiorem, bronią danej epoki. Mogą również toczyć walkę prawdziwymi mieczami.    

W szkole zawsze przywiązywano dużą wagę do kultywowania tradycji regionalnych. Nauczyciele historii na lekcjach i na zajęciach Koła Miłośników Regionu przybliżają uczniom kulturę i tradycje naszego regionu. Realizowany jest program autorski „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”. Na lekcje są zapraszani twórcy i artyści kaszubscy. Od 10 lat uczniowie biorą udział w Miejskich Konkursach Wiedzy o Regionie, gdzie zajmują wysokie lokaty. Obecnie w szkole organizowany jest Konkurs Wiedzy Matematyczno – Historycznej pt. „Z matematyką po regionie”.    

W roku szkolnym 2007/2009 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Wychowania Patriotycznego „Moja Mała Ojczyzna”, gdzie dzieci zdobyły wysoką lokatę i zostały wynagrodzone wyjazdem na obóz letni w góry.                                                                                                           

Uczniowie uczestniczyli również w Ogólnopolskim Programie Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali projekt pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie”. W ramach tego programu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie oraz w Domu Kultury w Brodnicy przedstawiono dwie prezentacje.  Była to promocja nie tylko naszej szkoły, ale i miasta.   

23 maja 2007 roku, w dniu gdy nasza szkoła obchodziła  jubileusz 90-lecia swojego istnienia, miała miejsce również uroczystość podpisania „Aktu adopcji” ruin XIII wiecznego kościoła oraz otaczającego go cmentarza. Oznacza to, iż uczniowie obiecali dbać o estetykę zabytku i przestrzeni wokół niego.

Od 2001 roku działa Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Dzieci rozszerzają swoją wiedzę i umiejętności przez poznawanie walorów turystycznych swojego kraju i regionu oraz reprezentują szkołę w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. Przez sześć lat koło prowadziła p. Irena Kopaczewska. Uczniowie przez cztery lata wygrywali etap wojewódzki, a w finale ogólnopolskim zajęli czwarte miejsce. Od 2007 roku opiekunem koła jest p. Dominika Kempa.

W ramach integracji z innymi krajami rodzice, nauczycieli i uczniowie mogą wziąć udział w wieczorkach z językiem angielskim, na których dzieci udowadniają, że język ten nie jest im obcy. Tak było w roku 2003, kiedy wystawiono dwa przedstawienia: „Czerwonego Kapturka” i „Rzepkę’. Obie inscenizacje zrealizowano w języku angielskim. Podobnie było w roku 2007, kiedy można było obejrzeć aż trzy przedstawienia.

Tematyka związana z ochrona środowiska była realizowana w latach 2005 – 2008 w ramach międzynarodowego programu Socrates – Comenius. Nasza szkoła współpracowała ze szkołami z Turcji, Danii, Hiszpanii, Szkocji oraz Grecji. Tytuł programu brzmiał:  „Eko-szkoła jako podstawowy filar edukacji europejskiej XXI wieku”.   W każdej ze szkół omawiane były problemy związane z ochroną środowiska, podkreślając właściwy stosunek ludzi do różnych form życia jak i zasobów naturalnych. Każde państwo gościło też przedstawicieli pozostałych szkół w czasie tzw. wizyt roboczych. Nasza szkoła także w nich uczestniczyła, a w  maju 2006 roku zorganizowaliśmy pobyt reprezentantów szkół partnerskich w naszej szkole.

Od roku szkolnego 2009/2010 nasza szkoła uczestniczy w kolejnym programie Socrates – Comenius, tym razem współpracujemy z Niemcami, Włochami, Anglią oraz Turcją nad tematem „Moja rodzina – moim skarbem.” Projekt ten ma na celu uświadomić uczniom, jak ważne są wartości rodzinne we współczesnym świecie. We wrześniu 2009 roku reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w wizycie roboczej w Hanowerze, zaś w grudniu 2009 roku gościliśmy szkoły partnerskie w naszej szkole.

Do tradycji szkoły należy:

 1. udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata”,
 2. uroczyste obchodzenie Święta Szkoły oraz pasowanie klas pierwszych dnia 29 września,
 3. organizowanie Dnia Sportu i Dnia Czwartaka,
 4. udział w wycieczkach, które odbywają się jesienią i wiosną,
 5. Festyn Rodzinny ( pierwszy odbył się 1 czerwca 2001 r. )
 6. spotkania uczniów z wybitnymi mieszkańcami naszego miasta,
 7. organizowanie uroczystych bali dla uczniów kończących szkołę, które rozpoczynają się polonezem,
 8. udział uczniów i nauczycieli w wigilijnych spotkaniach opłatkowych,
 9. uczestnictwo dzieci w spotkaniach z „Panią Muzyką” – jest to cykl poświęcony różnym rodzajom muzyki dla dzieci klas młodszych,
 10. organizowanie uroczystości na rzecz środowiska lokalnego ( Dzień Matki, Babci, Dziadka ).

Od 2003 roku bierzemy udział w Międzynarodowym Zlocie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, na którym uczniowie przedstawiają swoją  szkołę i biorą udział w lekcjach dotyczących  Jozefa Wybickiego  i wycieczkach do miejsc z nim związanych.

W szkole prężnie działa Klub Młodego Wolontariusza, który w 2007 r. został uznany za najaktywniejszy w mieście. Uczestnicy klubu nie tylko poznają zadania związane z pracą na rzecz bliźniego, ale również podejmują próbę pomocy swoim koleżankom i kolegom ( np. roznoszenie mleka i owoców klasom młodszym, pomoc w świetlicy i stołówce, czytanie młodszym dzieciom, pomoc w nauce). Poza tym biorą udział w akcjach charytatywnych.

Nasi uczniowie lubią brać udział w:

 1. Przeglądzie Piosenki Turystycznej (pierwszy odbył się w 2001 r. ),
 2. konkursie hafciarskim „Igłą malowane”,
 3. konkursach matematycznych,
 4. konkursach recytatorskich, także w języku angielskim,
 5. konkursach ortograficznych (jesteśmy jego organizatorami),
 6. konkursach historycznych,
 7. konkursach z języka angielskiego,
 8. Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.

 

Dużą wagę przykłada się w szkole do wychowania młodzieży w duchu patriotycznym. Dlatego akademie z okazji np. Święta Niepodległości czy Konstytucji 3 Maja są niezwykle uroczyste.

Tradycja i sprawy „małej ojczyzny” są także kultywowane. Udział dzieci w konkursie recytatorskim „Rodno Mowa” przynosi im duże sukcesy. Swoją wiedzę o Kaszubach można pogłębiać na lekcjach języka kaszubskiego.

Wspaniała praca biblioteki, szczególnie zajęcia z biblioterapii, konkursy i lekcje biblioteczne cieszą się niezwykłym zainteresowaniem.

Szczególną troską otacza się również i te dzieci, które mają trudności ze znalezieniem swojego miejsca w szkole i w środowisku. Uczęszczają one na zajęcia odbywające się w świetlicy socjoterapeutycznej.

Podobną pracę prowadzi wspólnie z wychowawcami pedagog szkolny.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)