Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Historia szkoły

Lata siedemdziesiąte

Po wielu przygotowaniach przystąpiono w roku 1972 do budowy boiska - lodowiska na terenie szkoły. Dotacje finansowe otrzymaliśmy od kilku zakładów pracy z Rumi, a większość prac wykonana została czynem społecznym. Budowę ukończono w roku następnym, ale z lodowiska korzystali uczniowie i mieszkańcy Rumi już zimą 1972/1973 r.

Przyrzeczenie harcerskie w 1977 roku

Rok szkolny 1973/1974 obfitował w ważne wydarzenia. Po raz pierwszy odbyło się ślubowanie oraz pasowanie na uczniów klas pierwszych w bogatej i uroczystej oprawie. Rozpoczęto wprowadzenie w życie ustawy o powszechnej 10-letniej szkole średniej. Na akademii z okazji 56 rocznicy Rewolucji Październikowej gościliśmy marynarzy z radzieckiego statku, co było niemałym wyróżnieniem. W ramach nowego dwuokresowego podziału roku szkolnego wprowadzano każdego miesiąca w szkole tzw. "Dni Otwarte", które przyczynić się miały do utrzymania stałego kontaktu rodziców ze szkołą. Wreszcie 30 stycznia 1974 roku Rada Pedagogiczna podjęła następującą uchwałę: "Dla uczczenia XXX-lecia Polski Ludowej Rada Pedagogiczna postanawia nadać szkole imię Franciszka Zubrzyckiego. Uroczystości zaplanowano na dzień 12 października 1974 r. tj. w rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego". Uchwałę poparł Komitet Rodzicielski, a zaakceptowały władze powiatowe i Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego w Gdańsku. Niezawodny Komitet Rodzicielski podjął się ufundowania sztandaru i tablicy pamiątkowej. Projekt sztandaru wykonała nauczycielka Helena Roczniak. Dużym sukcesem, bo przyznaniem głównej nagrody, zakończył się występ chóru szkolnego pod kierunkiem Władysławy Miłosek na V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu.

Początek następnego roku szkolnego zdominowały przygotowania do nadania imienia szkole. Dyrektor Wojciech Sikorski tak opisał to w kronice szkoły: "W miesiącu wrześniu i na początku października młodzież szkolna, Rada Pedagogiczna, personel szkoły i Komitet Rodzicielski dużo uwagi poświęcili na przygotowania do uroczystości. Uroczystość odbyła się 11 października 1974 r. początek o godz. 12oo. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz partyjnych i państwowych powiatu wejherowskiego i miasta Rumi na czele z I sekretarzem KP PZPR w Wejherowie, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, brat patrona szkoły wraz z małżonką, przedstawiciele rumiańskich zakładów pracy i szkół, rodzice, nauczyciele i młodzież szkolna. (...) Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Uroczystość została wysoko oceniona przez władze partyjne i szkolne. Skromne przyjęcie dla gości przygotowane zostało przez Zakład Opiekuńczy WSS Społem w Gdańsku, Oddział w Rumi." W tymże roku szkolnym zlikwidowano w szkole klasy specjalne, a otwarto ognisko przedszkolne.

W roku szkolnym 1976/1977 rozpoczęły pracę w Szkole Podstawowej nr 1 na stanowiskach nauczycielskich przyszłe dyrektorki: Genowefa Krzywkowska i Ewa Paczoska.

Utrwaliła się praktyka wykonywania przez uczniów w okresie jesiennym tzw. praw społecznie użytecznych. Najczęściej pracowano przy zbiorze ziemniaków w PGR Łężyce. Zarobione pieniądze zasilały konto Samorządu Uczniowskiego poszczególnych klas, a przeznaczone były na wiosenne wycieczki.

W dalszym ciągu nie uległa poprawie trudna sytuacja lokalowa naszej szkoły. W latach siedemdziesiątych uczęszczało do szkoły ok. 700dzieci. Liczba ta spadła do ok. 570 po otwarciu Szkoły Podstawowej nr 8.

źródło: "Historia i teraźniejszość Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi im. Józefa Wybickiego"
autor: Gabriela Schwartz

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)