Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Historia szkoły

Lata osiemdziesiąte

Rok szkolny 1980/1981 rozpoczął się z opóźnieniem ze względu na strajki, jakie ogarnęły niemal wszystkie zakłady Trójmiasta i Polski. W ich wyniku powstały także w naszej szkole niezależne związki zawodowe "Solidarność". Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora. Dotychczasowy dyrektor, Wojciech Sikorski, został powołany na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Rumi. Od dnia 15 października 1980 roku funkcję tę sprawował Apolinary Bittner, długoletni działacz państwowy i oświatowy, przez ostatnie pięć lat naczelnik miasta Rumia. W czasie kadencji nowego dyrektora rozmachu nabiera praca szkolnej drużyny ZHP.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku spowodowało zawieszenie zajęć szkolnych od 14 grudnia do 3 stycznia 1982 roku. Dyrektorzy i nauczyciele pełnili w tym czasie dyżury. Pogłębiły się trudności w zaopatrzeniu rynku w artykuły żywnościowe. Do szkoły dotarło ponad 80 paczek ze słodyczami od dzieci z Bułgarii. Wszystkie komisyjnie podzielono w śród ogółu uczniów.

W czasie obowiązywania stanu wojennego wszyscy nauczyciele musieli przejść tzw. weryfikacje, a szkoła była często kontrolowana przez inspektorów oświaty i wychowania, wizytatorów i przedstawicieli Wojewódzkiej Inspekcji Szkolnej pod kątem realizacji treści ideowo - wychowawczych.

Postawa naszego dyrektora, zawsze stojącego po stronie pracowników, doprowadziła do prawdziwej, niespotykanej i spontanicznej konsolidacji grona pedagogicznego.

Zgodnie z obowiązującymi w czasie stanu wojennego i później wytycznymi, szkoła nawiązała ścisłe kontakty z jednostką wojskową w Dębogórzu i przedstawicielami ZBoWiD.

W połowie lat osiemdziesiątych palącym problemem stała się rozbudowa szkoły i remont sali gimnastycznej. Bieżących remontów wymagały także pomieszczenia dydaktyczne i korytarze. W listopadzie 1985 roku rozpoczął się długo oczekiwany remont sali gimnastycznej, połączony z rozbudową tzw. "nowej szkoły". Prace ukończono dopiero w lutym 1988 roku.

W tymże samym roku powstał opracowany przez uczniów i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną regulamin szkoły.

Rok szkolny 1984/1985 to okres, kiedy funkcję dyrektora sprawowała długoletnia wicedyrektor - Czesława Lewendowska. Jej zastępcą została późniejsza dyrektorka - Genowefa Krzywkowska. W następnym roku szkolnym stanowisko wicedyrektora objął Adam Fiertek, który sprawował tę funkcję przez dwa lata.źródło: "Historia i teraźniejszość Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi im. Józefa Wybickiego"
autor: Gabriela Schwartz

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)