DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

PATRONAT 100-LECIA
REFORMA EDUKACJI
REKRUTACJA

Rekrutacja 2017/2018 

  Oddziały przedszkolne
1. Informacja o rekrutacji
2. Wniosek
3. Oświadczenia
4. Oświadczenie woli
    przyjęcia do oddziału
    przedszkolnego

      Klasy I
1. Informacja o rekrutacji
2. Zgłoszenie z obwodu
3. Wniosek spoza obwodu
4. Oświadczenia
5. Oświadczenie woli
    przyjęcia do kl. I                                                                                     

100-lecie na Facebooku

Zapraszamy do odwiedzenia nas na Facebooku.

RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

PODRĘCZNIKI
Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Kopaczewska
godziny przyjęć:
wtorek 8:00 - 10:00
środa  14:30 - 16:30

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
Dzwonki
1)  7:30 - 8:15
2)  8:25 - 9:10
 3)  9:20 - 10:05
  4)  10:15 - 11:00
  5)  11:10 - 11:55
  6)  12:10 - 12:55
  7)  13:10 - 13:55
  8)  14:05 - 14:50
  9)  15:00 - 15:45
10)  15:55 - 16:40
​ 
ULICE W OBWODZIE SP1
Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:00 - 16:00
piątek
7:00 - 15:30

W wakacje 8:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Koła zainteresowań

Koło Biblijne

TEST Z EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA - CZĘŚĆ II

PYTANIA

ODPOWIEDZI

TEST Z EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA - CZĘŚĆ I

PYTANIA

ODPOWIEDZI

Podsumowanie etapu wstępnego ze znajomości Ewangelii wg. św. Mateusza w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi w Roku Szkolnym 2016/2017

WYNIKI ELIMINACJI KLASOWYCH  2016/2017

Do Etapu wstępnego – klasowego przystąpiło 180 uczniów z klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi.
Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa zarządziła, że pierwsze pięć osób z poszczególnej klas z największą ilością zgromadzonych punktów kwalifikuje się do Etapu Szkolnego Konkursu Biblijnego ze znajomości Ewangelii wg. św. Mateusza. Ponadto, osoby które otrzymały 12 lub więcej punktów, a nie znalazły się w najlepszej piątce lub przygotowują się w ramach Koła Biblijnego mogą również wziąć udział w Etapie Szkolnym, po wcześniejszym zgłoszeniu się i poinformowaniu o takim zamiarze swojego katechety.
Drugi etap konkursu biblijnego - Etap szkolny - odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 13:00 (czwartek) i będzie obejmował znajomość treści Ewangelii wg św. Mateusza z rozdziałów 1,1-17,10 (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
Przygotowanie do Etapu Szkolnego będzie się odbywać w ramach Koła Biblijnego we wtorki w godz. 14:05 – 14:50 w sali nr 18 lub indywidualnie w innym ustalonym terminie.
Lista osób z poszczególnbych klas oraz pytania z etapu wsptępnego z kluczem odpowiedzi znajdują się w zakładce Koła zainteresowań / biblijne.

ks. Michał Kwiatkowski SDB
Katecheta, SP Nr 1 w Rumi

 

 

Konkurs Biblijny 2016

WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY
im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda
dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

TEMAT PRZEWODNI: Ewangelia wg św. Mateusza

ADRESACI: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej oraz Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

CELE KONKURSU
1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

ZASADY

ETAP WSTĘPNY

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

ETAP SZKOLNY
Do 11 lutego 2017 r. Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły organizuje i przeprowadzają eliminacje przeprowadza na terenie szkoły. Uczniowie wypełniają arkusze zadań przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową w czasie 45 minut. Do następnego etapu kwalifikują się uczniowie w ilości wyznaczonej przez Organizatora. Do etapu rejonowego kwalifikują się również uczniowie, którzy otrzymali minimum 80% punktów (nawet jeśli ich liczba przekracza limit wyznaczony przez Organizatora).

ETAP REJONOWY
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej do dnia 18 marca 2017 r. Eliminacje przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powołana przez przewodniczącego RKK. Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza 100 uczniów. Trzech najlepszych uczniów z każdego rejonu, oraz trzech najlepszych z każdej diecezji zgłoszonej do konkursu oraz kolejnych 15 uczniów z najwyższą punktacją.

FINAŁ wojewódzko – metropolitalny

Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK

NAGRODY:

- Najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (rejonowego) otrzymują dyplomy i nagrody.
- Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.
- 3 najlepszych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.
- 25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje dyplom z tytułem laureata (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

LEKTURA

Etap wstępny:  Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) w zakresie ustalonym przez katechetę
Etap szkolny:  Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)
Etap rejonowy:  Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami
Finał - Etap wojewódzko – metropolitalny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami, wstępem i słownikiem

Pomoce do pracy z tekstem:

Pismo Święte on line: http://www.biblia.deon.pl
Pismo Święte do słuchania: http://www.biblijni.pl/biblia/47,ewangelia_wg_sw_mateusza.html

 

Konkurs biblijny 2015

Już kolejny rok Akcja Katolicka w Rumi organizuje Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Konkurs ten podzielony jest na dwa poziomy. Pierwszy, to konkurs Plastyczny, w którym mogą wziąć udział dzieci z oddziałów ,,0" oraz I-IV klas Szkoły Podstawowej. Drugi to konkurs teoretyczny, który oparty jest na znajomości Ewangelii. W tym konkursie biorą udział uczniowie od IV klasy Szkoły Podstawowej do ostatnich klas szkoły średniej.

W obecnym Roku Szkolnym 2014/2015 zaproponowana została Ewangelia wg. św. Łukasza. Każdy z nas zna historie związane z narodzinami Pana Jezusa, chrztem w Jordanie, kaną galilejską, burzą na jeziorze, zabłąkaną owcą, synem marnotrawnym, drogą krzyżową, spotkaniem Pana Jezusa przez uczniów w drodze do Emaus czy wniebowstąpieniem Pana Jezusa.

Zapraszam zatem do wspólnego zapoznania się z Ewangelią wg św. Łukasza, zgłębiania Pisma Świętego jako źródła wiary i jego indywidualnej lektury.

Konkurs biblijny 2015 - plastyczny

Temat pracy plastycznej: Ewangelia wg. św. Łukasza.

- Pracę plastyczną ukazującą wybrany fragment Ewangelia wg. św. Łukasza oddajemy najpóźniej do 18 grudnia 2016 r. (piątek) swojemu katechecie.

- Pracę wykonujemy dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki)
na formacie A4 lub A3.

- Na odwrocie opisujemy: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia, a także tytuł wybranego fragment z Ewangelii.

- Prace wykonane przez uczniów oddziału ,,0" i klas I, II, III, IV naszej szkoły wezmą udział w etapie szkolnym konkursu. Najlepsze wyślemy na etap rejonowy Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi.

- Laureaci etapu szkolnego otrzymają dyplomy, a laureaci etapu rejonowego otrzymają dyplomy i nagrody. Złożone prace zostaną ocenione oceną z Religi, a najlepsze wywieszone w gablotce szkolnej.

- Najlepsze prace uczniów w klasie przekazane są przez katechetę do Szkolnej Komisji Konkursowej, która dokonuje wyboru najlepszych prac (najpóźniej do 14 stycznia 2015 r.) i przesyła je wraz z protokołem do 11 lutego 2016 r. na adres: zgodnie z rejonizacją.

- Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Rejonową Komisję Konkursu. Informacje o laureatach i miejscu przeprowadzenia uroczystego zakończenia Etapu Rejonowego zostaną przekazane dyrektorom przedszkoli/szkół przez Rejonową Komisję Konkursu.

- Etap Rejonowy jest ostatnim etapem Konkursu Biblijnego – Plastycznego odbywającego się w ramach Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

Przykładowe prace plastyczne:

Konkurs biblijny 2015 - teoretyczny

 

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)