Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły

  budynek1 wybierz
  budynek2
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

FESTYN 2018R.

12 maja godz.12:00-15:00

Sponsorzy

PODRĘCZNIKI
REKRUTACJA 2018/2019
ULICE W OBWODZIE SP1
PRZEDSZKOLE
SUPER PRZEDSZKOLAKI
"POCIĄG DO EDUKACJI"
REFORMA EDUKACJI
RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński
godziny przyjęć:
  wtorek 7:30 - 9:00             (Kościelna 6)
czwartek 14:30 - 16:30 (Rodziewiczówny 10)

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15  
2)  8:25 - 9:10  
 3)  9:20 - 10:05  
  4)  10:15 - 11:00  
  5)  11:10 - 11:55  
  6)  12:15 - 13:00  
  7)  13:15 - 14:00  
  8)  14:05 - 14:50  
  9)  15:00 - 15:45  
10)  15:55 - 16:40  

​ 

Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
WYWIADY NA 100-lecie

           Obejrzyj

KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Programy

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015" ŚWIADOMY KONSUMENT"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu edukacyjno-promocyjnego o charakterze ekologicznym Lider Lokalnej Ekologii . Projekt prowadzony jest przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki", a celem jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Temat przewodni tegorocznej edycji to „Świadomy konsument".

Cele projektu:
- kształtowanie właściwych postaw współczesnego konsumenta; - znajomość hierarchii postępowania z odpadami; - metody zagospodarowania odpadów; - poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w zakresie odzysku odpadów; - uświadamianie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w piecach domowych.
Czas trwania projektu: październik 2014r- 30 kwietnia 2015 r.
Działania zaplanowane w bieżącym roku szkolnym w ramach projektu:

OCHRONA WÓD

woda_1968769 strona sieci web
W  roku szkolnym 2011/2012  nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w projekcie edukacyjnym o charakterze ekologicznym Lider Lokalnej Ekologii. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego.

Tematem przewodnim tegorocznego projektu jest „Ochrona wód". Nasza uwaga skierowana więc będzie na zagadnienia związane z :

 •  wodami powierzchniowymi i podziemnymi
 •  zasadami i potrzebą ochrony wód
 •  sposobami oszczędzania wody w domu i szkole
 • szkodliwością spalania odpadów w paleniskach domowych jako jedno ze źródeł zanieczyszczenia wody.

Mamy nadzieję, ze podjęte działania zasieją w sercach naszych podopiecznych miłość do przyrody i wyrobią proekologiczne zachowania. A sobie, wszystkim rodzicom i dzieciom życzymy, abyśmy umieli szanować i doceniać piękno naszej Ziemi.

Organizatorem projektu jest Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni. Jego koordynatorami na terenie naszej szkoły są nauczyciele przyrody - Lucyna Konkol i Marta Cisowska. Informacje o działaniach w ramach projektu będą umieszczane na bieżąco na stronie naszej szkoły.

INFORMACJE GŁÓWNE

1

WODA - POWIETRZE - ZIEMIA

Pod takim hasłem realizowany jest w naszej szkole tegoroczny projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii".Głównym jego celem jest uświadomienie wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego, gotowość działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania. Projekt prowadzony jest przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni. Koordynatorem projektu na terenie naszej szkoły są nauczyciele przyrody - p. Lucyna Konkol i p. Marta Cisowska. Informacje o działaniach w ramach projektu będą umieszczane na bieżąco na stronie naszej szkoły.

UWAGA KONKURS !! wykrzyknik

 

W ramach projektu zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie literackim. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne napisanie ekologicznej piosenki, wiersza lub eseju związanego z tegorocznym hasłem projektu: „WODA - POWIETRZE - ZIEMIA"
Prace należy dostarczyć do 14 lutego 2014r. do nauczycieli przyrody p. L. Konkol lub p. M. Cisowskiej.
Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody! Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do udziału.

2

 

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wykonują różnorodne działania dotyczące ochrony powierzchni ziemi oraz szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach. Oto co, już zrobiliśmy:

Materiały przekazane przez KZG posłużyły do przeprowadzenia na terenie szkoły akcji plakatowej i ulotkowej. Plakaty zostały rozwieszone przy wejściu do szkoły i na głównym holu. Informacje w broszurach i ulotkach okazały się ciekawą lekturą dla uczniów.

Gazetka na dolnym holu ma na celu zachęcić uczniów do przemyślenia problemu zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz zasad i potrzeb jej ochrony.

W ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii" w klasach IVa, IVb, Vc i VIc odbyły się zajęcia edukacyjne. Temat lekcji brzmiał: „Odpady i ich zagospodarowanie".

Uczniowie poszerzyli swoją wiedze o zasadach segregowania odpadów oraz sposobach ich powtórnego zagospodarowania. Zajęcia miały również na celu uświadomienie uczniom niekorzystnego wpływu dzikich wysypisk śmieci na glebę i otaczające środowisko oraz konieczność oszczędnego gospodarowania surowcami. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się również ze zmianami zachodzącymi w polskim prawie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uzupełnieniem zajęć była projekcja filmu nt. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych pt. „Nie spalaj śmieci - Spal się ze wstydu"z Kampanii Informacyjno – Szkoleniowej organizowanej przez WFOŚiGW i OSP.

Zachęcamy do zbiórki baterii i makulatury, która trawa u nas przez cały rok szkolny.

A oto wyniki konkursu literackiego:

I miejsce - Paulina Chyzińska kl.Vc
II miejsce - Katarzyna Jóźwiak kl.VIa
III miejsce - Nikola Szajner kl.Vc

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do lektury. Prace zostały umieszczone na wystawie w sali nr 16

 

UWAGA KONKURS!

W obecnym roku nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego Lider Lokalnej Ekologii, prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa ekologicznego poprzez szerokie informowanie i przedsięwzięciach podejmowanych w tym zakresie. Wszystkie zadania w ramach projektu realizowane będą pod hasłem "OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI" i skierowane będą do uczniów i ich rodziców. O wszystkich zaplanowanych działaniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

segregowanie_smieci_104

W ramach projektu zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie literackim. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne napisanie ekologicznej piosenki, wiersza lub eseju na jeden z poniższych tematów:

 • Jak chronić środowisko?
 • Jak segregować odpady?
 • Jak spalanie odpadów w piecach domowych szkodzi środowisku?

Prace należy dostarczyć do 31 stycznia 2013 roku do nauczycieli przyrody - p. Lucyny Konkol i p. M. Cisowskiej.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII

Pod takim tytułem realizowany jest projekt edukacyjny w naszej szkole. Głównym jego celem jest uświadomienie wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego, gotowość działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

Podjęte działania będą uwzględniały zagadnienia dotyczące:

 •  ochrony powietrza
 • różnych źródeł energii
 • szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych
 • promowania oszczędności i odzysku surowców oraz energii
 • propagowanie zachowań przyjaznych środowisku w gospodarstwach domowych.

Projekt prowadzony jest przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni. Koordynatorem projektu na terenie naszej szkoły jest nauczyciel przyrody - Lucyna Konkol. Informacje o działaniach w ramach projektu będą umieszczane na bieżąco na stronie naszej szkoły

 

 

Zapraszamy do obejrzenia
prezentacji multimedialnej
o naszym projekcie

Bez_tytuu_2

OCHRONA WÓD

 

woda_1968769 strona sieci web
W  roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w projekcie edukacyjnym o charakterze ekologicznym Lider Lokalnej Ekologii. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego.

Tematem przewodnim tegorocznego projektu jest „Ochrona wód". Nasza uwaga skierowana więc będzie na zagadnienia związane z :

 •  wodami powierzchniowymi i podziemnymi
 • zasadami i potrzebą ochrony wód
 •  sposobami oszczędzania wody w domu i szkole
 •  szkodliwością spalania odpadów w paleniskach domowych jako jedno ze źródeł zanieczyszczenia wody.

Mamy nadzieję, ze podjęte działania zasieją w sercach naszych podopiecznych miłość do przyrody i wyrobią proekologiczne zachowania. A sobie, wszystkim rodzicom i dzieciom życzymy, abyśmy umieli szanować i doceniać piękno naszej Ziemi.

Organizatorem projektu jest Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni. Jego koordynatorami na terenie naszej szkoły są nauczyciele przyrody - Lucyna Konkol i Marta Cisowska. Informacje o działaniach w ramach projektu będą umieszczane na bieżąco na stronie naszej szkoły.
 
 
 
UWAGA KONKURS!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE LITERACKIM ORGANIZOWANYM

W RAMACH PROJEKTU LIDER LOKALNEJ EKOLOGII

WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE JEST SAMODZIELNE NAPISANIE WIERSZA, PIOSENKI LUB ESEJU NA JEDEN Z PONIŻSZYCH TEMATÓW :

 •  JAK CHRONIĆ WODĘ ?
 • DO CZEGO JEST POTRZEBNA WODA ?
 • W JAKI SPOSÓB SPALANIE ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH ZANIECZYSZCZA WODY?

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 16 GRUDNIA 2011R. DO NAUCZYCIELI PRZYRODY

P. LUCYNY KONKOL LUB P. MARTY CISOWSKIEJ

NA AUTORÓW NAJCIEKAWSZYCH PRAC CZEKAJĄ NAGRODY !
 
"EKOLOGICZNY SZLAK"
Uczniowie klasy Va i VIa przywitali nadejście kalendarzowej wiosny podczas zajęć terenowych wzdłuż Zagórskiej Strugi „Ekologiczny szlak". Zajęcia odbyły się w ramach projektu realizowanego w naszej szkole Lider Lokalnej Ekologii (projekt prowadzony jest przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki w Gdyni ). Podczas całej trasy uczniowie wykonywali szereg zadań m. in. badali czystość wody w rzece, określali stopień czystości powietrza za pomocą skali porostowej, określali wiek dębu szypułkowego (pomnika przyrody) na podstawie jego obwodu. W drodze powrotnej uczniowie klasy piątej doskonalili umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów iglastych. Oczywiście była też chwila relaksu na placu zabaw w parku... Pomimo niesprzyjającej tego dnia aury, to było bardzo ciekawe i jednocześnie edukujące powitanie wiosny.
 
 
Z przyjemnością informujemy, że konkurs literacki został rozstrzygnięty.

I MIEJSCE - Katarzyna Jóźwiak Va
II MIEJSCE - Rafał Sobieraj VId
III MIEJSCE - Emilia Rejmann Vd, Natalia Rózga Va

Prace zostały umieszczone na wystawie w sali nr 16. Zachęcamy do lektury, a zwycięzcom gratulujemy ciekawych pomysłów.

Na terenie naszej szkoły odbyła się akcja ulotkowa i plakatowa mająca na celu uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w piecach domowych oraz propagowanie zachowania przyjaznego środowisku. Materiały przekazane przez KZG zostały rozwieszone przy wejściu do szkoły i na głównym holu. Informacje na plakatach i ulotkach okazały się ciekawą lekturą dla uczniów.

Problem zanieczyszczenia wód oraz zasady i potrzebę jej ochrony przybliżyła również gazetka szkolna pod hasłem „OCHRONA WÓD". Gazetka została przygotowana na zebranie z rodzicami, aby także oni zapoznali się z jej treścią. Spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.

W ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii" w klasach V i VI odbyły się zajęcia edukacyjne. Temat lekcji brzmiał: „Woda - nasze wspólne dobro". Uczniowie poszerzyli swoją wiedze o zasobach i aktualnym stanie wód w Polsce. Zajęcia miały również na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób ludzie marnują wodę w domu, a także jak można racjonalnie nią gospodarować. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością oraz przejawiali pozytywna postawę wobec problemu ochrony wód. Wykonane podczas zajęć prace posłużyły do przygotowania gazetki szkolnej

Wpływ człowieka na stan środowiska naturalnego uświadomiła dzieciom projekcja filmów pt.:

• „Cenna woda na Ziemi" z cyklu filmów edukacyjnych „Była sobie Ziemia"

• „Nie spalaj śmieci! Spal się ze wstydu!" z Kampanii Informacyjno-Szkoleniowej organizowanej przez WFOŚiGW i OSP.
 
 
 
 
 
 

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)