DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

PATRONAT 100-LECIA
REFORMA EDUKACJI
REKRUTACJA

Rekrutacja 2017/2018 

  Oddziały przedszkolne
1. Informacja o rekrutacji
2. Wniosek
3. Oświadczenia
4. Oświadczenie woli
    przyjęcia do oddziału
    przedszkolnego

      Klasy I
1. Informacja o rekrutacji
2. Zgłoszenie z obwodu
3. Wniosek spoza obwodu
4. Oświadczenia
5. Oświadczenie woli
    przyjęcia do kl. I                                                                                     

WYWIADY NA 100-lecie

           Obejrzyj

100-lecie na Facebooku

Zapraszamy do odwiedzenia nas na Facebooku.

RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

PODRĘCZNIKI
Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Kopaczewska
godziny przyjęć:
wtorek 8:00 - 10:00
środa  14:30 - 16:30

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
Dzwonki
1)  7:30 - 8:15
2)  8:25 - 9:10
 3)  9:20 - 10:05
  4)  10:15 - 11:00
  5)  11:10 - 11:55
  6)  12:10 - 12:55
  7)  13:10 - 13:55
  8)  14:05 - 14:50
  9)  15:00 - 15:45
10)  15:55 - 16:40
​ 
ULICE W OBWODZIE SP1
Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:00 - 16:00
piątek
7:00 - 15:30

W wakacje 8:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Logopedia

Logopedia

Kto to jest logopeda?

Logopeda jest specjalistą, który:

· nauczy Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego
· ukształtuje prawidłową mowę, czyli zadba o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
· usunie wady i zaburzenia mowy
· nauczy mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty
· usunie zaburzenia głosu
· nauczy jak prawidłowo połykać
· nauczy prawidłowo i wydajnie oddychać
· pomoże „pozbyć się jąkania” (niepłynności mówienia)
· nauczy jak dbać o głos
· pomoże w nauce czytania i pisania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
· nauczy różnicować głoski do siebie podobne.

Jakie są przyczyny problemów z wymową?

 • · Obniżona sprawność słuchowa, niedosłuch
  · Niska sprawność narządów mowy
  · Opóźnione dojrzewanie lub uszkodzenie określonych struktur korowych odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój mowy
  · Nieprawidłowa budowa anatomiczna narządów
  · Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe
  · Przerośnięty trzeci migdał
  · Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi
  · Rozszczep podniebienia lub /i warg
  · Wada zgryzu
  · Wczesna próchnica zębów mlecznych
  · Zbyt długie karmienie butelką
  · Zbyt długie ssanie smoczka
  · Ssanie kciuka
  · Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (np. mówienie zdziecinniałe do dziecka)
  · Dłużej utrzymujący się katar, częste choroby górnych dróg oddechowych
  · Infantylny sposób połykania
  · Nieprawidłowe oddychanie

Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?

 • · Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu
  · Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie)
  · Badania orientacyjnego słuchu
  · Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji
  · Badania sposobu połykania
  · Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego
  · Zbadania słownictwa dziecka oraz sposobu jego wypowiadania się
  · Badania pamięci słuchowej dziecka
  · Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych
  · Badania lateralizacji

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 • · Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy
  · Od sprawności umysłowej dziecka
  · Od sprawności aparatu artykulacyjnego
  · Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne                       i ćwiczeń z dzieckiem w domu
  · Od  wczesnego rozpoczęcia terapii
  · Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii
  · Od porozumienia terapeuty z rodzicem

Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?

 • · Od rodzaju zaburzenia
  · Od rozległości deficytów
  · Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię
  · Od współpracy terapeuty z rodzicami
  · Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem

Kto wspomaga logopedę w jego pracy?

 • · Pedagog/Nauczyciel - bada poziom umiejętności szkolnych dziecka: pisania (ortografia), czytania, rozumienia przeczytanych treści oraz podejmie pracę w celu wyrównania deficytów w zakresie wyżej wymienionych umiejętności
  · Psycholog - określa poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych  i rozległości ewentualnych deficytów
  · Ortodonta - zbada budowę zgryzu i ustali program ewentualnego leczenia (aparat ortodontyczny, ćwiczenia, zabiegi)
  · Laryngolog - zbada budowę jamy ustnej, nosowej, pomoże usunąć przyczyny problemów z oddychaniem (trzeci migdał, skrzywiona przegroda, katar, polipy), podetnie skrócone wędzidełko, zbada słuch
  · Foniatra - zdiagnozuje ewentualne problemy z głosem i ustali rodzaj leczenia
  · Neurolog dziecięcy – zajmuje się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego
  · Pediatra - służy rodzicowi pomocą, w dotarciu do wszystkich w/w specjalistów

Skutki zaniedbania wady wymowy

 • · Wadliwe realizacje fonemów powodują zniekształcenia postaci fonetycznej wyrazów, a nieprawidłowa ich percepcja – trudności w odbiorze mowy
  · Niewłaściwy stosunek do swojej wady wymowy powoduje powstawanie kompleksów, budzi poczucie niższości, wreszcie lęk przed mówieniem, czyli logofobię, która może być podłożem zaburzeń nerwicowych
  · Wada wymowy znacząco wpływa na trudności w nauce czytania i pisania. Bardzo często uniemożliwia dziecku odniesienie sukcesu szkolnego
  · Z powodu wady wymowy dziecko może być narażone na złośliwe przezwiska, docinki lub drwiny, może doznać niejednej przykrości od kolegów
  · Wada wymowy ma ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Sprzyja powstawaniu takich cech jak skrytość, nieśmiałość, małomówność, wstyd, niepokój, poczucie niepełnowarościowości, niewiara we własne siły oraz niska samoocena
  · Wada wymowy może w przyszłości uniemożliwić wykonywanie ulubionego zawodu. Do logopedów zgłaszają się dorosłe już osoby którym szkoły lotnicze, aktorskie lub pedagogiczne usunięcie wady wymowy postawiły jako warunek przyjęcia do szkoły
  · Wady wymowy osłabiają wydolność umysłową, a poważniejsze hamują rozwój umysłowy dziecka, ponieważ utrudniają przebieg normalnych procesów myślowych oraz kontakt z otoczeniem
  · Wada wymowy powoduje niepowodzenia szkolne, wpływa także ujemnie na stosunek do nauki, szkoły i kolegów.

 

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)