Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły

  budynek1 wybierz
  budynek2
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

FESTYN 2018R.

12 maja godz.12:00-15:00

Sponsorzy

PODRĘCZNIKI
REKRUTACJA 2018/2019
ULICE W OBWODZIE SP1
PRZEDSZKOLE
SUPER PRZEDSZKOLAKI
"POCIĄG DO EDUKACJI"
REFORMA EDUKACJI
RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński
godziny przyjęć:
  wtorek 7:30 - 9:00             (Kościelna 6)
czwartek 14:30 - 16:30 (Rodziewiczówny 10)

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15  
2)  8:25 - 9:10  
 3)  9:20 - 10:05  
  4)  10:15 - 11:00  
  5)  11:10 - 11:55  
  6)  12:15 - 13:00  
  7)  13:15 - 14:00  
  8)  14:05 - 14:50  
  9)  15:00 - 15:45  
10)  15:55 - 16:40  

​ 

Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
WYWIADY NA 100-lecie

           Obejrzyj

KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Logopedia

ZASADY UDZIAŁU DZIECKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1. Na zajęcia dziecko przynosi zeszyty / skoroszyt A4, do którego logopeda wpina kserokopie z materiałami do ćwiczenia w domu.


2. W domu należy systematycznie powtarzać zestawy ćwiczeń podane przez logopedę. Brak ćwiczeń w domu to brak postępów w terapii.


3. Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.


4. W zajęciach uczestniczą dzieci zdrowe. ( bez kataru, kaszlu gorączki itp.)


5. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.


6. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do pilnowania terminów zajęć logopedycznych i sprawdzania zmian w planie lekcji. (strona internetowa szkoły: www.sp1rumia.fc.pl)


7. Każdą nieobecność dziecka rodzic / opiekun prawny usprawiedliwia pisemnie w zeszycie / skoroszycie dziecka.


8. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach powoduje przerwanie terapii i skreślenie dziecka z listy uczniów objętych terapią.


9. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń, aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)