Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Plan lekcji - zmiany

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 12 III

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
12 III 2020 r. (czwartek)

p.E.Paluch-Ossowska

1-2 VIC -odwołać

3.VA -p .H.Kamin

4.VII A -p.B.Bistroń-Czyż

5.VII C -p.J.Itrych

6.VB -p.D.Kornacka

7.VB -p.K.Pyznarska


p.A.Borkowska 11.00-14.00
11.00-12.00 p .H.Kamin
12.00-14.00-p.R.Czaplińska
p.S.Czaja –Radziusz 14.00-16.00
14.00-15.00 p.J.Labudda
15.00-16.00 –p.I.Siedlewska
p.J.Gronek II C 7.30-11.00
1-3 edukacja –p.D.Duda
4.W-F-p.D.Duda
p.A.Lesnow
1.VE –odwołać
2.VIA –odwołać
3.VII B –p.R.Arent
4.VE –ks.M.Chyza
p.A.Zamachowska-Dolna
5.VA dz-p.G.Maliszewska
6.VII C chł-p.M.Rathenow
7.VII B dz-p.K.Dziugan
p.J.Kudlicka
5.VII D-p.W.Chmielewska
7.VIIA –p.M.Żukowska
8.VII D-zwolnić
9.VII B-zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 11 III

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
11 III 2020 r. (środa)

p. M.Marchewicz
2.VF –p.M.Kowalewska
3.VF –p.J.Ginter-Reglinska
4.IVC chł-p.M.Rathenow
5.VB –p.M.Rathenow
6.VB –p.M.Rathenow

p. E.Paluch-Ossowska
1.VIIA –odwołać
3.VII C-p.G.Maliszewska
4.VA –p.B.Skwara
5.VA –p.J.Itrych
6.VIC –p.I.Kasprzycka-Buc
7.VII A –p.J.Klim
p. A.Dempc
7.VII C-ks.M.Chyza
p. J.Gronek II C 10.15-14.55
4.j.ang
5.p.K.Wandtke
6-7 p.B.Otręba
8.religia
p. A.Borkowska –świetlica
14.00-16.00 p.H.Kamin
p. S.Czaja-Radziusz –świetlica 12.00-14.00 p.M.Bojke
j.kaszubski
4.IB,C –odwołać
5.IA -zwolnić
p. A.Lesnow
1.VII B-odwołać
2.VIA –p.W.Chmielewska
3.VIA –p.D.Duda
4.VF –p.J.Labudda
5.VII C –p.M.Maguza
6.VII C-p.A.Szczygielska
p. A.Zamachowska-Dolna
1.VC dz-odwołać
2.VB dz-odwołać
3.VD dz-p.A.Mazur
4.VC chł-p.M.Żołdowicz
5.VF dz-zwolnić
6.VII A chł-J.Oleksiak

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 10 III

ZMIANY W PLANIE NA 10 III (wtorek)

Nieobecni:
M.Marchewicz, E.Paluch-Ossowska, A.Borkowska, P. Taube, A.Lesnow, S.Czaja-Radziusz, J.Gronek
Woj. Konkurs matematyczno-geograficzny odwołany

1a na wycieczce edukacyjnej w Leroy Merlin

M.Marchewicz
2.4a chł.M.Żukowska
3. 4c dz. B.Bistroń-Czyż

E.Paluch-Ossowska
4. 7a J.Oleksiak

Świetlica zastępstwa

A.Borkowska
10-11 M.Bojke
11-12 K.Wandtke
13-16 H.Wojtaś

S.Czaja – Radziusz
12,30- 14 L.Horoszkiewicz

P.Taube
4 i 5 l. 6f chł. A.Soczyńska
6. 7d chł. M.Żukowska łączenie
7 i 8 l. 6a chł. zwolnieni do domu

A.Lesnow
1. 5e uczniowie przychodzą później
2. 7b A.Mazur
3. 6a uczniowie przychodzą później
5. 7c M.Rathenow całość , nie ma 1 lekcji
6.7c M.Mikulska

R.Arent
3. 7b A.Mazur
4.4a J.Itrych
5.6e J.Itrych

J.Gronek
2. 4b dz. odwołane
3. 4a chł. A.Zamachowska
5-7 2c J.Pionke
4b chł. zwolnieni do domu

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 9 III

ZMIANY W PLANIE NA 09 III (poniedziałek)

Nieobecni:
M.Marchewicz, E.Paluch-Ossowska, A.Borkowska, P. Taube, A.Lesnow, J.Jóźwiak, S.Czaja-Radziusz, R.Arent
7a warsztaty z psychologiem i wychowawcą

M.Marchewicz
2. 7a chł. M.Rathenow
3. 7a chł. M.Kowalewska
4. 4c chł. E.Grzymkowska
8. 5b M.Rathenow
9. 4achł. B.Bistroń-Czyż

E.Paluch-Ossowska
1. 5a uczniowie przychodzą później
2.6c M.Bielińska
3. 5b J.Itrych
4.7c E.Żołnieruk
5.7c D.Duda
6.5b L.Konkol

Świetlica zastępstwa

A.Borkowska
11-12 R.Czaplińska
12,30-14 M.Bojke

P.Taube
1. 7d chł. przychodzą później
2 i 3 l. 7b chł. przychodzą później
2. 7c chł. M.Mikulska łączenie
3. 7c chł. A.Stankiewicz
6 i 7 l. 7a chł. odwołane

A.Lesnow
2. 6a uczniowie przychodzą później
4.7b A.Soczyńska
5. 7b J.Ginter-Reglińska
6.7c M.Licau
7. 5f s.Orzechowska
8. 5f A.Zamachowska

J.Jóźwiak

D. Kornacka do 15 , potem łączenie

S.Czaja -Radziusz

odwołany j.kaszubski

świetlica L. Horoszkiewicz 7-12,30 zamiast zmiany popołudniowej

R.Arent

1. 6e D.Duda

2. 4b świetlica

4. 4a M.Dmowska

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 6 III

ZMIANY W PLANIE NA 06 III (piatek)

Nieobecni:
M.Marchewicz, W.Chmielewska, E.Paluch-Ossowska, A.Borkowska, R.Czaplińska, M.Włodarczyk, A.Soczyńska, P.Taube, R.Arent, M.Gepner, M.Mikulska
Bajkowa kraina 10-12 biblioteka szkolna

M.Marchewicz
4. 4a chł.J.Itrych
5. 4c chł. B.Bistroń-Czyż
6.4c dz. M.Żukowska
7.7a chł. M.Żukowska
8.5f M.Kowalewska

M.Mikulska
1. 7d dz. przychodzą później
2. 7a dz. j. angielski
3. 7b dz. G.Maliszewska
4.7d chł. M.Żukowska łączenie
5.7b chł. M.Żukowska
7. 7a dz. odwołane

W.Chmielewska
1. 5c uczniowie przychodzą później
2.5d J.Ginter-Reglińska

E.Paluch-Ossowska
1. 5a odwołane
2. 6c M.Bielińska
3.5b J.Ginter-Reglińska
4.7c A.Zamachowska
5. 7a A. Zamachowska

Świetlica zastępstwa
R.Czaplińska
12-13 L.Horoszkiewicz
13-14 I.Siedlewska
15,30-16,30 M.Bojke

A.Borkowska
14-16 H.Wojtaś
p. Wiktoria 13-15

R.Arent
1.7b uczniowie przychodzą później
2.4b E.Żołnieruk
3. 6e M.Maguza
4.6e A.Dempc
5. 4a R.Dettlaff
6.4a A.Szczygielska

M.Gepner
1. 6b dz. odwołane
2. 6a chł. A.Lesnow
4. 6c chł. J.Oleksiak
6. 6c dz. zwolnione do domu

E.Grzymkowska
1. 7a dz. przesunięcie na 2 lekcję

A.Soczyńska
4. 6c dz. J.Oleksiak łączenie
5. 6c dz. I.Kasprzycka-Buc łączenie z chłopcami
6. 7c dz. zwolnione do domu

P.Taube
1 i 2 l. 7a chł. przychodząpóźniej
3 i 4 l. 6b chł. A.Gesse łączenie
5. 6c chł. I.Kasprzycka -Buc łączenie z dziewczynami

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 5 III

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
05 III 2020 r. (czwartek)
Europejski dzień logopedy –Biblioteka 8.30-12.30

p.C.Lubińska-Gliwa zajęcia socjoterapii dla klas II-III odwołane
p.A.Skrzyński
5-6.VA -zwolnić
p.R.Czaplińska 7.00-12.00
7.00-11.00 p D.Duda
11.00-12.00-p.H.Wojtaś
p.A.Borkowska 11.00-14.00-p.D.Duda
p.W.Chmielewska
2.VD –odwołać
3.VC –p.M.Licau
4.VC –ks.M.Chyza
6.VE –zwolnić
7.VG –p.M.Rathenow
p.P.Taube
1-2 VII D chł-odwołać
3.VIA chł-p.A.Zamachowska-Dolna
4.VIA chł-p.M.Maguza
5.VIC chł-całosć p .J.Gronek
p.A.Soczyńska
1-2 VIIA,D dz-odwołać
3-4 VII C dz.-p.R.Dettlaff
6-7 IVA chł-p.H.Kamin
8.IVA –p.H.Kamin
p.E.Paluch –Ossowska
1-2 VIC –odwołać
3.VA –p.M.Bielińska
4.VII A –p.M.Rathenow
5.VII C –p.H.Kamin
6.VB –p.M.Rathenow
7.VB –p.K.Dziugan
p.R.Arent
1.VIE –odwołać
2.IVB –p.I.Kasprzycka-Buc
4.VII B –p.M.Jastrzębska
p.M.Gepner
4.VIA dz-całość p.M.Maguza
5.VIC –dz.całość p.J.Gronek
7.VIA dz-zwolnić
8.VIC dz-zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 4 III

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
04 III 2020 r. (środa)
KONKURS RECYTATORSKI KL I-III 11.10-BIBLIOTEKA

p. M.Maguza
4.VII A- p.M.Żukowska
Świetlica 11.00-15.00
11.00-12.10-p.M.Rathenow
12.00-15.00-p.M.Bojke
p. M.Marchewicz
2.VF –p.M.Kowalewska
3.VF –p.M.Żukowska
4.IVC chł-p.M.Rathenow
5.VB –p.M.Żukowska
6.VB –p.M.Żukowska
p. R.Czaplińska 11-16.30
11.00-12.00 p.G.Maliszewska
12.00-16.30 p.H.Wojtaś
p. A.Borkowska 14.00-16.00 p.H.Kamin
p. W.Chmielewska
4.VD –p.D.Duda
5.VD –p.M.Licau
6.VE –p.J.Oleksiak
7.VG –ks.M.Chyza
8.VE –zwolnić
p. E.Paluch-Ossowska
1.VIIA –odwołać
3.VII C-p.J.Ginter-Reglińska
4.VA –p.B.Skwara
5.VA –p.J.Itrych
6.VIC –p.I.Kasprzycka-Buc
7.VII A –p.B.Krzyżanowska
p. A.Soczyńska
4.VI C dz-p.J.Labudda
5.IVA chł-zwolnić
7-8 VIF dz-zwolnić
p. A.Stankiewicz
2.VD dz-odwołać
3. VB dz-p.J.Pionke

4.VB dz-p.J.Gronek

5-6 VF chł-zwolnić
7.VID ,E dz-p.Ż.Knurek

p.M.Gepner

1.VIA dz-odwołać

2.VIB chł-p.M.Bielińska

3-4 VIC chł-odwołać

5.VIB dz całość p.A.Dempc

6.VIB dz.całość p .Dempc
p. B.Zahajkiewicz 7.00-12.00
7-10 p.I.Siedlewska
10.00-12.00 p D.Kornacka
p. P.Taube
5-6 VIB chł-p.A.Dempc
7-8 VIF chł-zwolnić

p.J.Klim ID 7.30-11.00 

1.p.Ż.Knurek

2.p.B.Skwara

3.p.A.Mazur

4.w-f p.M.Żołdowicz

p.R.Arent

 3.VII B-p.M.Licau

4.IVB -p.A.Dempc

5.VII B -p.K.Wandtke

zmiany 3 III

ZMIANY W PLANIE NA 03 III (wtorek)

Nieobecni:
M.Marchewicz, M.Bielińska, W.Chmielewska, E.Paluch-Ossowska, A.Borkowska, R.Czaplińska, A.Stankiewicz, M.Włodarczyk, P. Taube, M.Gepner, R.Arent, J.Klim
Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny dla klas I- III J.Labudda biblioteka szkolna

M.Marchewicz
2. 4a chł. M.Żukowska
3.4c dz. B.Bistroń-Czyż

M.Bielińska
4. 4b J.Gronek
5. 6b M.Rathenow

W.Chmielewska
2. 5e B.Bistroń-Czyż
3.5g J.Ginter-Reglińska
4. 5e A.Gesse

E.Paluch-Ossowska
4. 7a A.Lesnow

Świetlica zastępstwa

L.Horoszkiewicz 12,30-14,30
I.Siedlewska 12-13
B.Zahajkiewicz 16,30-17
M.Bojke 10-11, 16- 16,30
S. Czaja –Radziusz 14-16

H.Wojtaś13-16

A.Stankiewicz
2. 6ed dz. przychodzą później
3.4b chł. przychodzą później
5i 6 l. 5f chł. przychodzą później
7.5d dz. zwolnione

P.Taube

4 i 5l. 6f chł. A.Soczyńsla

7. 7d chł. M.Mikulska

6a chł. odwołane

M.Gepner

1 i 2 l. 6b chł. odwołane

R.Arent

3.7b M.Licau

4.4a s. Orzechowska

5.6e ks. Chyza

J.Klim

1. 1d Ż. Knurek

2. 1d M.Ryncarz

3. 1d s. Orzechowska

4. 1d M.Dmowska

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 2 III

Nieobecni:
M.Marchewicz, M.Gepner, M.Włodarczyk, M.Bielińska, M.Dmowska, A.Borkowska, W.Chmielewska, E.Paluch-Ossowska, R.Czaplińska, A.Stankiewicz

M.Gepner
6. 6b uczniowie zwolnieni do domu
7 i 8 l. 6a chł. zwolnieni do domu

M.Marchewicz
2.7a chł. M.Rathenow
3. 7a chł. M.Kowalewska
4. 4 c chł. E.Grzymkowska
5. 4c dz. E.Grzymkowska
8. 5b M.Rathenow
9. 4a chł. B.Bistroń-Czyż

M.Bielińska
3. 5d R.Arent
4. 5a A.Kerlin
6. 6a L.Konkol

M.Dmowska

1.3d H.Wojtaś

2.3d M.Kowalewska

3.3d J. Pionke

5.3d H.Kamin

W.Chmielewska

2.5c B.Bistroń-Czyż

3. 5c J.Itrych

4.5d J.Kijowska

5.5g M.Rathenow

6. 5g M.Licau

7.5e s. Orzechowska

E.Paluch-Ossowska

1. 5a odwołane

2. 6c J.Oleksiak

3.5b M.Mikulska

4. 7c A.Soczyńska

5. 7c M.Mikulska

6. 5b A.Mazur

Swietlica

11-11,30 B.Zahajkiewicz

14-15 H.Wojtaś

A.Stankiewicz

4i 5 l. 6d chł. zwolnieni

4. 6e chł. M.Ryncarz

5. 6e chł.A.Zamachowska łączenie

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 28 II

ZMIANY W PLANIE NA 28 II (piątek)

Nieobecni:
D. Kornacka, A.Gesse(zawody), M.Bojke, M.Gepner, R.Dettlaff, Ż. Knurek ( konkurs w SP 9), M.Bielińska

Przedszkole O C
M.Mielewczyk od 7-15
Po 15 łączenie

Świetlica
10.30 – 14 zast. A.Borkowska
14- 15,30 H.Wojtaś

M.Gepner
1. 6b dz. odwołane zajęcia
2. 6a chł. A.Lesnow
4. 6c chł. J.Pionke
6.6c dz. odwołane

A.Gesse
3 i 4 l. 6b dz. P.Taube łączenie
5 i 6 l. 5a dz. odwołane

Ż. Knurek
5.3b J.Ryduchowska- Wrzałek
6.3b J. Ryduchowska-Wrzałek
7.3b J.Klim

R.Dettlaff
6. 5d odwołane
7. 7d odwołane

M.Bielińska

1. 7c odwołane

3.7a W.Chmielewska

4.5b odwołane

5. 6f I.Kasprzycka-Buc

6.6e uczniowie zwolnieni

7. 5g uczniowie zwolnieni

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 27 02

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
27 02 2020 r. (czwartek)
Przesłuchanie konkursowe ,,Do hymnu"-sala gimnastyczna 11.10 klasy III B,VA,C-G,VIA-E,VIIA-C
Lekcja 4 trwa od 10.15-10.50
Przerwa 10.50-11.00
11.00 –dzwonek ,przejście do sali gimnastycznej
wyłączona sala korekcyjna od 10.00-13.00
biblioteka nieczynna w godzinach 10.00-13.00
bez pływalni klasy VA ,VG
p.A.Szczygielska
5.VD –p.M.Mikulska za VII B dz
6.VI F –p.J.Jóżwiak
III B –p.Ż.Knurek
VIIB-całość p.M.Żukowska
Klasa VI B zajęcia do 11.55 –p.W.Chmielewska
VIC –p.P.Taube całość
VA całość –p.I.Kasprzycka-Buc
p.I.Kasprzycka –Buc – 5.IVC –p.J.Oleksiak za VG dz
VIIC –p.A.Zamachowska-Dolna za VA dz
VG –całość p.A.Mazur
Pozostałe klasy z nauczycielami przedmiotu
p.A.Skrzyński
6.VA chł-p.C.Lubińska –Gliwa
p.G.Maliszewska
6.VII D –p.M.Brzozowska
p.M.Bojke
11.00-14.00 p.S.Czaja –Radziusz
14.00-16.30 p.A.Borkowska
p.M.Gepner
4.VIA dz.-p.B.Bistroń-Czyż
5.VIC –całość p.P.Taube
7.VIA dz-zwolnić
8.VIC dz.-zwolnić
p. D.Kornacka 7.00-12.00 p.D.Duda
p. E.Ossowska-Paluch
1-2 VIC –odwołać
3.VA –p.R.Arent
4.VIIA –p.M.Rathenow
5.VII C-p.A.Zamachowska- Dolna za VA dz
6.VB –p.M.Rathenow
7.VB –p.K.Dziugan
p.R.Dettlaff
8.VII C-zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 26 II

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
26 II 2020 r. (środa)
5.11.10-próba ,,Do hymnu ''

p. D.Kornacka 7-15.30 p.M.Mielewczyk
16.00-17.00 p.A.Roszkowska

p.K.Wandtke
7.00-15.30 p.B.Otręba

p. J.Gronek
7. p.A.Borkowska

p. M.Bojke
7-10.00 p.S.Czaja –Radziusz
10.00-11.00p.B.Skwara
11.00-12.00 p.J.Itrych

p.R.Dettlaff –nieobecna

p. P.Taube
5.VIB –całość w-f p.A.Gesse
6.VI B całość w-f p.A.Soczyńska
7-8 VIF chł-zwolnić

p. M.Gepner
1.VI A dz-odwołać
2.VI B chł- p.E.Paluch –Ossowska
3-4 VIC chł-odwołać
5.VIB –całość w-f p.A.Gesse
6.VI B całość w-f p.A.Soczyńska

p.M.Brzozowska

8.VII A -zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 25 II

ZMIANY W PLANIE NA 25 II (wtorek)

Nieobecni:
D. Kornacka, K.Wandtke, M.Bojke, M.Gepner, R.Dettlaff

Przedszkole O C
M.Mielewczyk od 11 do 16
6,30-7.00 J.Jóźwiak
7 - 7,30 s. Orzechowska
7,30-10 M.Ryncarz
10-11 J.Gronek

0A
7-15 B.Otręba
Po 15 łączenie u A.Roszkowskiej i M.Mielewczyk

0b
A.Roszkowska 16,30-17

Świetlica
11-12, 14-16 zast. S.Czaja-Radziusz
13 -14 J.Labudda

M.Gepner
1i 2 l. 6b chł. przychodzą później

E.Grzymkowska
5. 4b M.Rathenow
7. 7a dz. A.Zamachowska

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 24 II

ZMIANY W PLANIE NA 24 II (poniedziałek)

Nieobecni:
D. Kornacka, K.Wandtke, M.Bojke, R.Dettlaff, M.Gepner

Przedszkole O C
7-15 M.Mielewczyk
Po 15 łączenie

0A
A.Borkowska 7-10
10-12 J.Jóźwiak , potem swoja grupa wg planu

Świetlica
Zast. 9-10 H.Wojtaś
Zast. 10-11 A.Borkowska

R.Czaplińska 7-13

R.Dettlaff

1. 5b odwołane

M.Gepner

6. 6b uczniowie zwolnieni 

7 i 8 6a chł. zwolnieno do domu

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 21 II

ZMIANY W PLANIE NA 21 II (piątek)

Nieobecni:
D. Kornacka, R.Czaplińska, M.Żukowska, A.Gesse, B.Otręba, G.Maliszewska, M.Mielewczyk, M.Brzozowska,L.Konkol, P.Taube, M.Rathenow, K.Dziugan, A.Kerlin po 1 lekcji, K.Wandtke, J.Itrych z 7d, M.Bojke, S.Czaja-Radziusz
Próba Do hymnu 4 lekcja : 3b, 5a, 5d, 6b, 6f, 6e, 7a, 7c
5 lekcja : 7b, 6d, 6c, 5c, 5f, 5g, 4(chór), 5e

2b ma j. angielski, po lekcji wychodzi na sesję j. polskiego z wychowawcą

Przedszkole O C

7-9 J.Klim
9-15 J.Jóźwiak, od 15-17 łączenie grup

0A
A.Borkowska 6,30-14, 14-15 połączyć u p. Roszkowskiej

0B
A.Roszkowska 7-15

Swietlica
12-17 L.Horoszkiewicz
7-12 B.Zahajkiewicz
I.Siedlewska7-15
H.Wojtaś 14-16
J.Szczepańska 7,30-8,15

M.Żukowska
1. 7d chł. odwołane
2. 7b dz. J.Szczepańska
3. 5d J.Szczepańska
4. 7d dz. M.Mikulska łączenie grup

A.Gesse
3.6b dz. J.Oleksiak
4.6b dz. J.Oleksiak
5.5a dz. odwołane
6.5 a dz. odwołane

K.Dziugan
3 1d J.Klim
4. 1a J. Pionke
5.2a A.Korzeniewska
J.Itrych
1. 6f odwołana
3.5f Kasprzycka-Buc za nb oddział
5. 6b B.Bistroń-Czyż
6. 6b odwołane
7. 5f R.Dettlaff za nb oddział

A.Kerlin
2. 5b J.Ginter-Reglińska
3. 4b M.Gepner

L.Konkol
5. 7c I.Kasprzycka-Buc
6. 6 f M.Maguza za nb oddział

G.Maliszewska
4. 7a J.Szczepańska

M.Rathenow
1. 6e odwołane
2 i 3 l. M.Marchewicz dz.
4. 5c A.dempc
6. 7c chł. odwołane

P.Taube
1 i 2 l. 7 a chł. odwołane
3. 6 b chł. A.Soczyńska łączenie
4. 6b chł. J.Oleksiak łączenie
5. 6c chł. R.Dettlaff

M.Brzozowska
6. 7b M.Mikulska

S.Czaja -Radziusz

odwołany kaszubski

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 20II

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
20 02 2020 r. (czwartek)
,,Żywa lekcja historii ''
12.15-klasy VD,E, VIE,F VII C,D
13.15 –klasy VC,VIA,D,VII A
p.E.Paluch-Ossowska
4.VII A –religia przeniesiona z 8 godziny ks.M.Chyza
p. D.Kornacka 7.00-11.00 p.A.Borkowska
11.00-12.00 p.D.Duda
p. M.Mielewczyk 12.00-15.30 p.D.Duda
16.30-17.00 p.A.Roszkowska

p.B.Otręba 6.30-15.30 p.K.Wandtke


p.M.Żukowska
1.III D-p.M.Dmowska
2VII B dz.-odwołać
3.VII D dz.-p.M.Bielińska
4.VID –p.M.Jastrzębska
5.VII B chł-p.W.Chmielewska
6.VD –p.B.Bistroń-Czyż
p.A.Gesse
1-2 VC chł-odwołać
3.VB chł-p.R.Arent
4.VB chł-M.Rathenow
5-6 IVB dz.-p.H.Kamin
7-8 VD chł.-zwolnić
p.L.Konkol
3.VF-p.R.Dettlaff
4.VIE –p.R.Dettlaff
5.VII A-p.J.Itrych
6.VII B-p.J.Józwiak
7.VII D –p.A.Korzeniewska
p.R.Czaplińska
7.00-10.00 p.I.Siedlewska
10.00 -11.00 p.D.Duda
11.00-12.00 p.G.Maliszewska
p.S.Czaja –Radziusz-świetlica
8.p.W.Chmielewska
9.p.Z.Knurek

p.K.Dziugan

4.ID -pJ.Szczepańska

5.II B-p.J.Szczepańska

8.II D -p.J.Labudda

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 19 II

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
19 II 2020 r. (środa)

p. D.Kornacka 12.00-15.30 p.B.Otręba
16.30-17.00 p.K.Wandtke
p.S.Czaja-Radziusz
świetlica -12.00-14.00 p.M.Bojke
j.kaszubski
4 IB,C-odwołać
5.IA -zwolnić
p. M.Brzozowska
8.VII A-zwolnić
p. M.Żukowska
7-8.VII B chł- -zwolnić
p. A.Gesse
1-2 VI B dz.-odwołać
3.VB chł-p.A.Mazur
4VB chł- p.B.Skwara
p. R.Czaplińska-ŚWIETLICA 11-16.30
11.00-11.55 –p.G.Maliszewska
12.00-14.00 p.B.Zahajkiewicz
14.00-15.00 p.J.Itrych
15.30-16.30-p.I.Siedlewska

p.L.Konkol

2.VID -p.M.Kowalewska

3VA -p.J.Ginter-Reglińska

4.VII C -p.M.Rathenow

5VIC -p.J.Itrych

6VD-p.I.Kasprzycka-Buc

7VB-zwolnić

8.VIID -p.A.Stankiewicz

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 18 II

ZMIANY W PLANIE NA 18 II (wtorek)

Nieobecni:
D. Kornacka, A.Borkowska, R.Czaplińska, M.Żukowska, A.Gesse, S.Czaja-Radziusz

D.Kornacka O C

Zast. M. Mielewczyk 7-15
J.Jóźwiak 6,30-7.00

A.Borkowska, R.Czaplińska świetlica
7-13 L. Horoszkiewicz

7-12 I.Siedlewska i dalej 12-15

11-17 M.Bojke

11,30-16,30 B.Zahajkiewicz

8l. H.Kamin

9l. s. Orzechowska

M.Żukowska
3. 5d B.Bistroń-Czyż
4. 6d A.Lesnow
6.7d dz. L. Konkol
8.7 d chł. zwolnieni do domu

A.Gesse
3. 4 b dz. A.Stankiewicz łączenie
5i 6 l. 5a dz. zwolnione do domu
7 i 8 l.4 c chł. zwolnieni do domu

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 17 I

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
17 02 2020 r. (poniedziałek)

p. A.Gesse
4.IVB dz.-zwolnić
5-6 VC ,VD chł -zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 17 II

ZMIANY W PLANIE NA 17 II (poniedziałek)

Nieobecni:
M.Licau, D. Kornacka, A.Zamachowska, M.Żukowska, A. Borkowska

M.Licau
1.5c odwołane
2.5g M.Bielińska
3.6b A.Lesnow
4. 5b A.Kerlin
5. 5a J.Ginter-Reglińska
7.5b M.Marchewicz
8.5e zwolnieni do domu

D.Kornacka O C

Zast. 7-12 M.Mielewczyk, od 15 łączenie

A.Zamachowska

1. 7c dz. W.Chmielewska

3. 6e chł. J.Itrych

4. 6c dz. J.Kijowska

5. 6e dz. M.Rathenow

6.7a dz. zwolnione do domu

7. 5g chł. zwolnieni do domu

 

M.Żukowska

1. 7b dz. przychodzą później

2. 6d M.Rathenow

3. 7d chł. M.Kowalewska

4. 3d M.Dmowska

A.Borkowska świetlica

5. Ż. Knurek

7. s. B.Orzechowska

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)