Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Plan lekcji - zmiany

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 13 VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
13 VI 2019 r. (czwartek)
p. A. Bruska
3. VI b – p.D.Duda
4. V e –p.A.Zamachowska-Dolna

p. A. Orlicka
11.10-13.10 p.J.Pionke
13.00-14.00 p.M.Żukowska
14.00-16.30 p.H.Wojtaś

p. A.Gesse
1-2 VC dz –odwołać
3.VB dz.-p.B.Chomicz -w-f
4.VB dz. p.B.Chomicz- w-f
5-6 VA -dz.-zwolnić
7-8 IVB ch.zwolnić

p. M.Gepner
1.VA dz.odwołać
2.VA chł.-p.J.Kijowska

p. P.Taube
1-2 VI D chł.-odwołać
3-4 VF chł.-odwołać
5.VI C chł.-całość p.A.Soczyńska

p. M.Dłużak
6.30-7.00- p.M.Każmierczak
7.30- 14.00- p.M.Ryncarz
14.00-15.00 p.B.Chomicz

ks.M.Kwiatkowski
2.VIB –p.A.Burchacka
3.VI C –p.M.Mielewczyk
4.VID –p.B.Skwara
5.VIA –p.M.Bielińska
6.VIII A –zwolnić
7.VE – zwolnić
8.VF -zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 12 VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
12 VI 2019 r. (środa)
APEL PODSUMOWUJACY 7.30 –SALA GIMNASTYCZNA KLASY IV
p. A. Bruska
6. V e – p. D.Duda
7. VI b – p. D.Duda

p. A.Orlicka
10.00-11.00 p.M.Dłużak
11.00-12.00 p.A.Burchacka
12.00-15.00 p.M.Mielewczyk

p. J.Kijowska
5.VID chł.-zwolnić
6.VIIIA chł.-całość p.A.Mazur
7.IVA dz.-zwolnić
8.VIII A dz.-zwolnić

p. L.Konkol VI D -9.20
1.IVF-odwołać
VID-odwołać
3.VD –p.J.Gronek
4.VF –p.J.Itrych
5.VIIIA –p.J.Dobrzeniecka
6.VA –p.M.Dmowska

p. M.Gepner
1.VB dz.-odwołać
2.VA dz.całość –p H.Kamin
3.IVB –p.M.Każmierczak
4.VA chł.całość –p.J.Dobrzeniecka
5.VB –zwolnić

p. P.Taube
5.VIA chł.-p.M.Żołdowicz
6.VIA chł.całość j.ang.p.B.Bistroń-Czyż
7-8 VIII A chł.zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 11VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
11 VI 2019 r. (wtorek)
Klasy IVF,G –wycieczka BĘDOMIN
APEL PODSUMOWUJĄCY 7.30 –SALA GIMNASTYCZNA KLASY V-VIII

p. A.Bruska
4. V e – p.W.Chmielewska
6. VIB - p.M.Rathenow-j.angielski

p. A.Orlicka
12.00-13.00 p.A.Mazur za IVF
13.00-14.00 p.W.Chmielewska za IVG
14.00-15.00 p.H.Kamin
15.00-16.30 –p.J.Gronek

p. L.Konkol
1.IVE –odwołać
2.VC –p.D.Gibas
3.IVF –wycieczka
4.VID –p.A.Lesnow za IVF
5.VIB –p.B.Bistroń-Czyż za IVF
6.VB –zwolnić
7 VIA –zwolnić

p. A.Gesse
5.IVC chł – p.B.Chomicz
6.IVC chł.-w-f- J.Dobrzeniecka za IVF
7-8 IV D chł –zwolnić

p. M.Licau
4.VIII A –p.A.Mazur za IVG
5.VIII A- p.J.Ryduchowska-Wrzałek
6.IVA –s.B.Orzechowska
7.VF –zwolnić
8.IVG –wycieczka

p. J.Kijowska
1.IVB chł-odwołać                                                                                                                                          3.IVB dz.całośc –p H .Kamin

p. M.Bielińska
5.IVE –p.A.Mazur za IVG
6.VA-zwolnić
7.VI D -zwolnić

p. J.Itrych
1.VID-odwołać
2.IVF-wycieczka
3.VF –s.B.Orzechowska za IVG
4.VA –p.J.Dobrzeniecka za IVG
5.VB- p.J.Dobrzeniecka za IVG
6.VID –zwolnić
7.VIIIA –zwolnić

p. M.Gepner
1.VB –odwołać
2.VB chł.-p.M.Rathenow
4.IVB –p.J.Labudda
5.Vc chł.p.M.Żukowska
6.VC dz.zwolnić

p.P.Taube
4-5 VF W-F –p.A.Burchacka
6.VC -zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 10 VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
10 VI 2019 r. (poniedziałek)
Zajęcia kończą się o godzinie 14.00
14.30 RADA PEDAGOGICZNA

p. A. Bruska
4. V e – p.Duda D
6. VIB - p.Duda D

p. A.Orlicka
8.00-10.00 p.I.Siedlewska
10:00 – 11:00 p.J.Pionke
11:00 – 13:30-p.B.Skwara

p. D.Widera
2.VIA –p.M.Kowalewska
3.IVA –odwołać
4.VIC- J.Reglińska-Ginter
5.IVB –p.J.Dobrzeniecka
6.VC –p.M.Bielinska

p.M.Gepner

1.VA chł.p.M.Mielewczyk

2.VB chł.p.M.Mielewczyk

4.VC chł całość p.J.Dobrzeniecka

5.VA dz.-zwolnić

6.VB dz.-zwolnić

7.V C dz.-zwolnić

p.P.Taube

1.VIC chł.p.M.Rathenow -całość

2.VIC chł.p.M.Rathenow-całość

3.VC chł.p.J.Dobrzeniecka -całość

4-5 VID zwolnić

6-7 IVC -zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 7 VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
7 VI 2019 r. (Piątek )
FESTYN RODZINNY W GODZINACH 15.00- 18.00
Informacje o organizacji dnia przekazane zostały przez wychowawców

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 6 VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
6 VI 2019 r. (czwartek)
WARSZTATY GRUPY J.KASZUBSKIEGO-OBRZĘDY NA KASZUBACH ,WARSZTATY PLASTYCZNE ,QUILLING
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM-p.M.Brzozowska I PSYCHOLOGIEM –p.C.Lubińska –Gliwa ODWOŁANE W GODZINACH 10.30-13.00

p. A. Bruska
3. VI b – p.D.Duda
4. V e –p.A.Zamachowska-Dolna

p. A. Orlicka
11.10-13.10 p.J.Pionke
13.00-14.00 p.M.Żukowska
14.00-15.30 p.H.Wojtaś

p. A.Gesse
1-2 VC dz –odwołać
3.VB dz.- p.B.Chomicz –w-f
4.VB dz. p.B.Chomicz- w-f
5-6 VA -dz.-zwolnić
7-8 IVB ch.zwolnić

p. A.Narloch
1-2 VIII A -odwołać

Ks .M.Kwiatkowski
7 – VE –zwolnić
8.VF –zwolnić

p. A.Soczyńska
4 VI C dz.całość p.M.Rathenow
5-VIC dz.- zwolnić
7-8 IVG  chł –zwolnić

p. H.Kamin
4-5 IVA dz-zwolnić
6-7 IVE dz.-zwolnić

p.D.Widera

1.VIC -odwołać

2.IVA -p.A.Dempc

3.VI A -p.M.Mielewczyk

4.VC -p.A.Lesnow

5.IV- B -p.B.Bistroń-Czyż

p.K.Dziugan

2.IC -p.J.Gronek

4.IA -p.M.Jastrzębska

5.VC -p.K.Pyznarska

6 oddziały zerowe -wychowawcy

7.VB -p.A.Burchacka

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 5VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
5 VI 2019 r. (środa)
KLASA II D,C –WYCIECZKA ŁEBA 7.30-14.30
ZAJĘCIA Z LOGOPEDII ODWOŁANE –p.A.Burchacka

KLASA III A ZMIANA GODZIN 8.25-13.00

p. A. Bruska
6. V e – p. D.Duda
7. VI b – p. D.Duda

p. A.Orlicka
10.00-11.00 p.J.Kijowska
11.00-12.00 p.Ż.Knurek
12.00-15.00 p.M.Mielewczyk

p. J.Dobrzeniecka
1.VD dz.- p.M.Gepner
2.VD dz.-p.H.Kamin
3.VA dz.-p.H.Kamin
4. VA dz.-p.A.Mazur

p. A.Soczyńska
2.VF dz.p.M.Kowalewska
3.VF dz.-P.M.Każmierczak
4.VIAD dz.-p.B.Skwara
5.VIA,D dz.p.A.Korzeniewska

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 4 VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
4 VI 2019 r. (wtorek)
Klasy VIA,VID –wycieczka Toruń

p. A.Bruska
4. V e – p.W.Chmielewska
6. VIB - p.M.Żołdowicz

p. A.Orlicka
12.00-13.00 p.M.Żukowska
13.00-14.00 p.M.Bielińska za VID
14.00-15.00 p.R.Dettlaff za VI D
15.30-16.30 p.B.Skwara


p. H.Kamin
2.IV B chł.ks.M.Kwiatkowski za VID
3.IV B chł.-p.B.Skwara
4.korekcyjne II B,C odwołać
5. korekcyjne II A,III C odwołać
6.IVE p.A.Dempc

p. D.Widera
1.VIA –wycieczka
2.VIC –p.J.Bukowska za VIA
3.VC –p.J.Bukowska za VIA
4.VIA –wycieczka
6.IVB –zwolnić
7.IVA –p.L.Konkol za VIA

p. J.Itrych
1.VID –wycieczka
2.IVF –odwołać
3.VF –p.I.Kasprzycka –Buc za VID
4.VA –p.L.Konkol za VID
5.VB –ks.M.Kwiatkowski za VIA
6.VID –wycieczka
7.VIII A –zwolnić

p. A.Szczygielska
2,3,4 godzina bez zmian
5.VIC –p.M.Żukowska
6.VIA –wycieczka
7,8 godzina bez zmian

p. A.Gesse
5.IVC chł –w-f p.J.Ryduchowska –Wrzałek
6.IVC chł.-w-f- s.B.Orzechowska
7-8 IV D chł -zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 3 VI

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
3 VI 2019 r. (poniedziałek)
Klasy IV C,E kino


Kl.IV C-7.30
1.historia s .14
2.matematyka s 18


Kl.IV E-7.30
1.matematyka s.18
2.historia –biblioteka


p. A. Bruska
4. V e – p.Duda D
6. VIB - p.Duda D


p. A.Orlicka
8.00-9.10 p.A.Soczyńska za IV E chł
9:10 – 10:05 – p. J.Ryduchowska-Wrzałek
10.0-15- 11.00 p.J.Pionke
11:00 – 12:00-p.J.Bukowska za IVE
12.00-13.30 p.J.Dobrzeniecka za IVC dz


p. M.Licau
2.VA –s.B.Orzechowska za IVC
3VIII A-p.J.Ginter-Reglińska za IVC
4.VD p.M.Bielinska za IV C
5.VIII A –s.B.Orzechowska
6.VE –zwolnić
7.VF –zwolnić


p. A.Zamachowska-Dolna
1.VIB dz.odwołać
2.IVG chł.odwołać
3. VIA chł.p.M.Gepner
4.VI B chł.-p.H.Kamin
5.IV D dz.zwolnić

6.VD chł.zwolnić

7.VE chł.zwolnić


p. W.Chmielewska
3.VD –p.A.Soczyńska za IV E
4.IV G –p.J.Labudda za IV E
5.IVC –kino
6-7 IVE -kino

ZMIANY W PLANIE 31 V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
31 V 2019 r. (piątek)
p. C.Lubińska –Gliwa –zajęcia z psychologiem odwołane

zajęcia logopedii odwołane-p.A.Burchacka

IVA,B – wycieczka IV D ,VC –kino


Klasa IVD 7.30
1-2 bez zmian
Kino

Klasa VC 7.30
1.j.polski s.15
2.j.polski s.15
Kino

IVE
1.bez zmian
2-4 warsztaty sala 19
5.bez zmian

IIIB 11.10—14.55
5.religia
6-8 p.J.Pionke

p. W.Chmielewska
2.IVG –p.A.Szczygielska za IV E S.18
3.IVD –kino
4.IVD –kino
5-7 bez zmian

p. M.Kowalewska
4.II B –p.Ż.Knurek
5.II D –p.M.Dmowska

p. A. Orlicka
8.00-10.00 p.M.Mielewczyk
10.00-11.00 –p.J.Ryduchowska-Wrzałek
11.00-12.30 – p.J.Klim
12.00-13.30 p.M.Brzozowska


p.A.Bruska
5.VIB –przyroda –p.L.Konkol

p.A.Tomeczkowska
12.00-15.00 p.M.Ryncarz

p.M.Licau
1.VE –odwołać
2.VA –odwołać
3.IVB –wycieczka
4.VE –p.J.Bukowska za IVE
5.VD –p.H.Kamin
6.VC –kino
7.VB –zwolnić

p.R,Dettlaff
1.VB chł-odwołać
6.VA chł.-zwolnić
7.VD chł.zwolnić

p.I.Kasprzycka –Buc
1.IVA –wycieczka
2.VIII A –p.J.Bukowska za IV B
3.VID–p.B.Bistroń-Czyż za IVE
5.VB –p.D.Widera za IVA

p.A.Dempc
1.IVB –wycieczka
2.IV A –wycieczka
3.VA –p.Ż.Knurek
4.VD – p.D.Widera za IV B
5.VIII A –p.M.Gepner za IVB
6 VIC –s.B.Orzechowska
7.VC –zwolnić

p.K.Pyznarska
3.VD –p.M.Gepner za VC
4.VF –p.M.Gepner za VC
5.VC –kino

p.J.Ginter-Reglińska
3.IVG –p.J.Ryduchowska-Wrzałek
4.IVG –p.M.Bielińska za IVA
5. IVC –p.M.Brzozowska
6.IVC – p.H.Kamin
7-8 zwolnić

p.M.Rathenow
1.VIC chł.-odwołać
2.VE –odwołać
3.IVA –wycieczka
4.IVC-p.A.Korzeniewska
5.VIC dz.całość p.P.Taube

p.A.Roszkowska
12.00-13.00 M.Dłużak
13.00-17.00 p.M.Mielwczyk

p.M.Żołdowicz

12.30-14.30 p.A.Korzeniewska

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 30V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
30 V 2019 r. (czwartek)
II B –KINO 9-13.00

p. A. Bruska
3. VI b – p.D.Duda
4. V e –p.A.Zamachowska-Dolna

p. A. Orlicka
11.00-13.10 p.J.Pionke
13.00-14.00 p.M.Żukowska
14.00-15.00 p.H.Wojtaś
15.00-16.30 p.J.Gronek

p. A.Gesse
1-2 VC dz –odwołać
3.VB całośc.- p.B.Chomicz –w-f
4.VB całośc. p.B.Chomicz- w-f
5-6 VA -dz.-zwolnić
7-8 IVB ch.zwolnić

p. A.Tomeczkowska
7.30-13.00 p.M.Ryncarz

p. M.Licau
1.IV C –odwołać
2.VB –odwołać
3.IV C-p.A.Korzeniewska

p. A.Stankiewicz
1-2 VC chł. –odwołać
3-4 VB całość p.B.Chomicz-w-f
5-6 VA chł- zwolnić
7-8 IVB dz –zwolnić

p. R.Dettlaff
6.VI C chł.zwolnić

p.A.Roszkowska

12.00-15.00 p.M.Dłużak

15.00 -17.00 p.M.Mielewczyk

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 29 V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
29 V 2019 r. (środa)


p. A. Bruska
6. V e – p. . D.Duda
7. VI b – p. D.Duda

p. A.Orlicka
10.00-11.00- p.J.Dobrzeniecka
11.00-12.00 p. p.Ż.Knurek
12.00-13.00 – p.M.Dmowska
13.00-14.00 p.B.Chomicz
14.00-15.00 p.A.Mazur

p. A.Tomeczkowska
7.30-9.00 p.M.Ryncarz

9.00 -12.00 p.M.Żołdowicz

12.00-15.00 p.M.Ryncarz

p. P.Taube
5.VI A chł.-p.A .Korzeniewska
6.VI A chł.-p.H.Kamin
7-8 VIIIA chł -zwolnić

p. M.Licau
1.IV C –odwołać
2.VB –p.M.Kowalewska
3.IV F p.J.Gronek
4.IV E –p.J.Kijowska
5.IV D –p.A.Burchacka
6.VC -p.M.Bielińska

p.R.Dettlaff

2.VIA chł-odwołać

4.VC chł-odwołać

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 28 V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
28 V 2019 r. (wtorek)
KLASY VIII A , IVG –WYCIECZKA
Klasa III B 8.25-12.00 RAJD EKOLOGICZNY
KLASA I A 11.10-14.00 p.J .Ryduchowska-Wrzałek


p. M.Żukowska
1.VIII A –wycieczka
2.VD –p.I.Kasprzycka-Buc za VIII A
3 VIII A –wycieczka
4.IV D –p.A.Mazur za IV G

p. M.Bielińska
5.IV E –p.J.Pionke
6.VA –zwolnić
7VI D – p.W.Chmielewska za IV G

p. A.Bruska
4. V e – p.W.Chmielewska
6. VIB - p.M.Rathenow-j.angielski

p. A.Orlicka
12.00-13.00 p.M.Żołdowicz
13.00-14.00 p.L.Horoszkiewicz
14.00-15.00 p.A.Szczygielska
15.00-16.30 p.J.Labudda


p. A.Gesse
5.IVC ch w-f-p.J.Dobrzeniecka za IVG
6 IVC chł –w-f –s.B.Orzechowska
7-8 –IV D chł zwolnić

p. H.Kamin
2.IV B całość p.A.Soczyńska
3.IV B chł.-s.B.Orzechowska za IV G
4.korekcyjne II B,C odwołać
5. korekcyjne II A,III C odwołać
6.IVE p.M.Mielewczyk

p. B.Skwara
1-2 p.H.Wojtaś
3.wedlug planu
4.p.A.Korzeniewska
5.p.K.Dziugan

Świetlica - p. B.Skwara
12.30-14.00 p.R.Czaplińska
14.00-15.30 p.B.Chomicz

p. A.Soczyńska
1-2 bez zmian
3.VI C dz –całość p M.Rathenow
4.VIC  dz.-p.J.Dobrzeniecka za IVG
5.VF dz.-p.A.Mazur za IV G
6VF –p.J.Ginter-Reglińska za IV G
7-8 bez zmian

p. A.Zamachowska-Dolna
4.VI C chł.-p.J.Labudda
5.VC dz. –p.D.Widera
6.IVE chł.s.B.Orzechowska
7.IV E dz.zwolnić

p. A.Tomeczkowska
12.00-15.00 p.M.Ryncarz

p.M.Licau

4-5 VIII A -wycieczka

6.IV A -p.J.Gronek

7.VF -zwolnić

8.IV G -wycieczka

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 27 V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
27 V 2019 r. (poniedziałek)
PRELEKCJA W SALI GIMNASTYCZNEJ ,,DBAM O MÓJ ZASIĘG"
Salę przygotowuje klasa VC chł.
porządkuje klasa VID dz.


10.15-klasy IVA,B,C,D,E,F,G,VA,B
11.10-klasy 1A,C,D,2C,3A,B
12.15 –klasy VC,VD.dz,VE ,F ,6A,B,C,D dz.,8A

p. A. Bruska
4. V e – p.Duda D
6. VIB - p.Duda D

p. A.Orlicka
8.00-9.10 p.M.Żołdowicz
9:10 – 10:05 – p. M.Każmierczak
10.0-15- 11.00 p.J.Gronek
11:00 – 12:00-p.J.Dobrzeniecka
12.00-13.00 p.M.Bielińska

p. B.Skwara
7.30 -11.00 klasa III C – p.B.Zahajkiewicz

p. J.Itrych
1-2 VID –odwołać
3.VA –p.M.Gepner
4.VIII A p.K.Pyznarska
5.VB –s.B.Orzechowska
6.VF –p.A.Soczyńska
7.IV F –p.D.Widera

p.A.Tomeczkowska

11.00-15.00 p.M.Ryncarz

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 24 V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
24 V 2019 r. (piątek)
VIB,C – wycieczka VE ,F wycieczka VA,B –wycieczka
KLASA III C 7.30-11.00


KLASA I A 10.15- 13.00
4w-f- p.M.Żukowska
5.zajęcia-p.M.Żukowska
6. zajęcia-p.M.Żukowska


p. A. Orlicka
8.00-9.00-p.M.Licau za VA
9.00-11.00 –p.A.Soczyńska za VB
11.00-12.00 –P.l.Konkol za VI B
12.00-13.30 –p.A.Zamachowska-Dolna za VF
13.00-14.00 p.M.Licau za VB


p.A.Bruska
5.VIB -wycieczka

p. A.Mazur
3.VIII A –całość p.M.Bielińska za VI B-S.1
4.VIII A –całość –p.L.Konkol za VI B-s.16
5.IV F chł.p.M.Bielińska za VE
6.IVF chł.-p.A.Dempc za VI C

p. M.Rathenow
1.VIC –wycieczka
2.VE –wycieczka
3.IVA –p.D.Widera za VI C
4.IVC –p.J.Itrych za VA
5.VI C –wycieczka

p. R.Dettlaff
1.VB –chł.odwołać
6.VA chł-zwolnić
7.VD chł.zwolnć

p. J.Klim
6.p.M.Bielińska za VB
7.p.M.Bielińska
8.p.M.Kowalewska

p. A.Lesnow
3.IV F –p.A.Dempc za VA
4.VI C –wycieczka
5.VA –wycieczka
6-7 VIB wycieczka

p. M.Gepner
2.VB-wycieczka
3.VC chł.-odwołać
4.VC dz.-p.J.Dobrzeniecka za VB
5.IVB –zwolnić

p. J.Bukowska
2.IV B –p.M.Bielińska za VF
3VE –wycieczka
4.IV E –p.I.Kasprzycka-Buc
5.VIA –p.A.Zamachowska-Dolna za VF
6.zwolnić

p. B.Bistroń-Czyż
1.VF-wycieczka
2.VI A –odwołać
3.IVE –p.J.Itrych za VF
4.IV F –p.M.Licau za VE

p. P.Taube
1-2 VI A chł odwołać
3.VIII A –całość p.M.Bielińska za VI B-S.1
4. .VIII A –całość –p.L.Konkol za VI B-s.16
5.VI C -wycieczka

p. K.Pyznarska
3.VD –p.J.Dobrzeniecka za VB
4.VF-wycieczka
5.VC –I.Kasprzycka-Buc

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 23 V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
23 V 2019 r. (czwartek)
KLASY VE ,F –WYGONIN, VIB,C -WYCIECZKA

p. A. Bruska
3. VI b – wycieczka
4. V e – wycieczka

p. A. Orlicka
11.00-12.00 p.M.Gepner
12.00-13.00 p.M.Żukowska za VIB
13.00-14.00 ks.M.Kwiatkowski za VE
14.00-15.00 ks.M.Kwiatkowski za VF
15.00-16.30 p.J.Gronek

p. J.Bukowska
2.VIA –odwołać
3.IV B -odwołać klasa na 10.15
4.IVE –p.B.Chomicz –W-F
5.VE –wycieczka

p. B.Bistroń-Czyż
IV G –odwołać
3.IVE –p.B.Chomicz
4.VF –wycieczka

p. Mazur A
2-3 VE –wycieczka
4.VD –p.L.Konkol za VE-W-F
5.VD –p.A.Soczyńska za VIC -wycieczka
6-7 VI B -wycieczka

p. M.Rathenow
4.VIC-wycieczka
5.II C –p.A.Lesnow za VIB

p. R.Dettlaff
6.VIC chł –wycieczka

p. K.Pyznarską
6.VC –p.J.Itrych za VF
7.VE –wycieczka

p. D.Widera
1.VIC-wycieczka
2.IVA – matematyka -ks.M.Kwiatkowski za VIB
3.VIA –p.D.Duda- matematyka
4.VC – matematyka- p.W.Chmielewska
5.IVB – matematyka -p.M.Suchomska za VF

p. A.Gesse
1-2 VC dz–odwołać
3.VB chł.- p.M.Żołdowicz
4.VB chł.-p.A.Zamachowska-Dolna za VE
5-6 VA -dzl.-zwolnić
7-8 IVB chł.zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 22V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
22 V 2019 r. (środa)
KLASY VE ,VF ZIELONA SZKOŁA-WYGONIN
BIBLIOTEKA CZYNNA DO 10.30


p. J.Bukowska
5.IVE –zwolnić
6.IVB –zwolnić
7.VE –wycieczka
8.VIA –zwolnić

p. B.Bistroń-Czyż
1.VF-wycieczka
2.IVG –p.A.Soczynska za VF
3.VF –wycieczka
4.VIA chł.-p.L.Konkol za VF
5.IV F –p.A.Szczygielska za VE
6.VIA dz. p.M.Bielińska


p. A. Bruska
6. V e – p. wycieczka
7. VI b – p. D.Duda

p. A.Orlicka
10.00-11.00- p.M.Dłużak
11.00-12.00 p. p.Ż.Knurek
12.00-13.00 – p.D.Duda za VE
13.00-14.00 p.M.Żukowska

p. P.Taube
5.VIA ch.ks.M.Kwiatkowski za VF
6.VIA chł.p.H.Kamin
7.VIIIA chł.zwolnic
7.VIII A chł zwolnić

p. K.Pyznarska
3.odwołać
4.VD – p.J.Kijowska
5.VC –p.J Dobrzeniecka
7-9 zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 21V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
21 V 2019 r. (wtorek)


KLASY VE ,VF –WYGONIN


p. B.Bistroń-Czyż
1.VF –wycieczka
3.IV E –p.J.Dobrzeniecka za VF
4.VF –wycieczka
5.IV F –p.M.Rathenow za VE
6VF -wycieczka


p. J.Bukowska
1.VE –wycieczka
2.VIA –p.M.Rathenow
3.VIA –p.J.Itrych za VF
4.IVE –p.P.Taube za VF
5.IV B –p.A.Soczyńska za VF
6.VE -wycieczka

p. A. Bruska
4. V e – wycieczka
6. VIB -  j. ang. p.M.Rathenow

p. A.Orlicka
12.00-13.00 p.A.Soczynska za VF
13.00-14.00 p.M.Licau za VF
14.00-16.30 p.J.Gronek


p. K.Pyznarska
1.VC-odwołać
2.VF-wycieczka
3.VD –p.A.Mazur za VF
4.VC –p.M.Dłużak

p. A. Gesse

5. IV c chł - WF p. Ryduchowska - Wrzałek
6. IV c chł - WF p. Ryduchowska - Wrzałek
7. IVd chł - zwolnić
8. IVd chł - zwolnić

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 20V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
20 V 2019 r. (poniedziałek)
KLASA I C ,ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY OC WYCIECZKA OCEANARIUM-8.00-12.00
KLASY VE ,VF ZIELONA SZKOŁA-WYGONIN


p. J.Bukowska
1.VIA –odwołać
2.VE –wycieczka
4.IV B –odwołać
5.IV E –p.A.Dempc za VE

p. B.Bistroń-Czyż
3.VIA dz.-p.M.Rathenow za VE dz
4.VIA chł –p.A.Dempc za VF
5 .VIA chł.p.A.Szczygielska za VF
6.IVG -kino

KLASY IVF ,G Akademia Filmowa
Kl.IVF -7.30
1.przyroda s.14
2.plastyka s.1


Kl.IV G-7.30
1.plastyka s1
2.przyroda s.11

p. L.Konkol
3,4,5 –odwołać
6.VIA –zwolnić
7.IVG –kino
8.IVF kino
9.zwolnić


p. M.Bielińska
3.VI C –s.B.Orzechowska za IVG
4.IV C –p.W.Chmielewska za IVG
5.IV G –kino

p. A. Bruska
4. V e – wycieczka
6. VIB - p.Duda D

p.K.Pyznarska

1.VD-p.R.Dettlaff

2.VD -p.R.Dettlaff

3.VF-wycieczka

5.VC p.J.Dobrzeniecka

p. A.Orlicka
8.00-9.10 p.A.Zamachowska-Dolna za IV G
9:10 – 10:05 – p.M.Gepner
10.0-15- 11.00 p.D.Duda za VE
11:00 – 12:00-p.J.Labudda za IV F
12.00-13.00 p.j.Itrych za VF

p. A.Roszkowska
13.00-14.00 p.A.Zamachowska-Dolna za VE
14.00-15.00 p.M.Kowalewska

ZMIANY W PLANIE LEKCJI 17 V

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
17 V 2019 r. (piątek)
klasa IV D
1.bez zmian
2.bez zmian
3 -5 .9.20-11.55 warsztaty s.1
6-7 bez zmian


p. J.Ginter –Reglińska
3.IV G-p.W.Chmielewska za IVD
4. IV G-p.W.Chmielewska za IVD
5.IVC –p.A.Szczygielska za IV D
6.IVC –bez zmian
7-8 wyrównawcze bez zmian


BIBLIOTEKA CZYNNA 8.25-12.00 p.A.Korzeniewska ,M.Żołdowicz –konferencja
p.B.Skwara –biblioteka 11.00-12.00

KLASA III B zmiana godzin 9.20-11.55
3.w-f p.J.Ryduchowska-Wrzałek
4.zajęcia p.J.Ryduchowska-Wrzałek
5.religia
KLASA III C zmiana godzin 7.30-11.00

p. A. Bruska
5. VI b – przyroda – p. L. Konkol

 

p. A. Orlicką
8.00-9.00-p.M.Brzozowska
9.20-10.00 –p.Ż Knurek
10.00-11.00 p.I.Kasprzycka-Buc
10.00-12.00 p.A.Roszkowska
12.00-13.30 –p.K.Pyznarska


p. I.Siedlewską
1.7.00-7.30 p.R.Dettlaf
2.7.30-13.00 p.L.Horoszkiewicz
3.11.00-15.00p.H.Kamin
4.12.00-17.00- p.R.Czaplińska
5.15.00-16.00 –p.B.Skwara

p. M.Suchomska
6.VID –zwolnić
7.VIC -zwolnić

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)